XSLT – Stylesheets


XML is een taal die het structureren van gegevens en het universeel uitwisselen van gegevens mogelijk maakt. Na een trage start lijkt het erop dat vooral (middel)grote organisaties de voordelen van XML zien en onderzoeken of XML iets voor hen kan betekenen. De toekomst van XML ziet er vooralsnog veelbelovend uit.

Tijdens de cursus XSLT Stylesheets komt aan de orde hoe XSLT, eXtensible Stylesheet en Transformation Language kunnen worden gebruikt voor het formatteren en transformeren van XML-documenten. Zowel aan de veelgebruikte XSLT-versie 1.0 als aan de recentere XSLT-versie 2.0 wordt aandacht besteed.

De cursus gaat in op transformaties van XML naar HTML, maar ook XML- naar XML-transformaties staan op het programma. Verder wordt aandacht besteed aan het navigeren door XML-documenten via XPath expressions en worden de diverse zoekassen van XPath uitgelegd. Een belangrijk element van XSLT is het principe van de template matching en dit vormt dan ook het centrale element van de cursus.

De XSLT-elementen die te maken hebben met flow control worden besproken, evenals die voor het kopiëren van elementen. Voorts komt het gebruik van generieke templates en het gebruik van apply-templates aan de orde en worden ook named templates en het aanroepen daarvan met call-template besproken. De transformatie van attributen naar elementen en vice versa passeert eveneens de revue.

Het verschil tussen het toepassen van een XSLT-transformaties op de client side versus het toepassen daarvan op de server side van applicaties is een volgend onderwerp in de cursus. Ten slotte wordt gekeken naar transformaties van XML naar diverse andere formaten. In dit opzicht is een aparte module gewijd aan de transformatie taal XSL-FO en transformaties naar PDF.

De theorie wordt besproken aan de hand van presentatieslides. Demo’s zorgen voor een verheldering van de theorie. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. Het cursusmateriaal en de lunch zijn bij de cursus inbegrepen.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor applicatie developers, web developers en project managers die willen leren hoe XSLT kan worden toegepast voor XML formattering en transformatie.

Voorkennis

Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is kennis van HTML en XML vereist. Ervaring met programmeren is bevorderlijk voor een goede begripsvorming.

Duur

De duur van deze cursus is drie dagen.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat

Na afloop van deze cursus ontvangt u een digitaal certificaat.

Module 1: XSL Intro

 • The XSL Family
 • What is XSLT?
 • What is XPath?
 • XSL’s position
 • XSLT Stylesheets
 • XSLT Processing
 • StyleSheet Blueprint
 • The XSLT Vocabulary
 • Template Rules
 • xsl:apply-templates
 • XSLT Document Structure
 • Results
 • xsl:output
 • XSLT Processors
 • Processors Implementations
 • XSLT Extensions

Module 2: XML to HTML Transformation

 • Transformation to HTML
 • Adding a stylesheet
 • HTML in XSL Stylesheet
 • Extracting values from XML
 • Navigating the XML document
 • Using Predicates
 • Iterating through XML elements
 • Creating a HTML Table
 • Absolute and relative path
 • Conditional Processing
 • Accessing other document parts
 • Using the ..// operator
 • Other ways to access XML data
 • Access XML data with Nodelists
 • Internal hyperlinking
 • Numbering
 • Sorting
 • XHTML

Module 3 : XPath 1.0

 • XPath Expressions
 • XPath Node Types
 • XPath Context
 • XPath Location Steps
 • Peer Axis Types
 • Descendent Axis Types
 • Ancestor Axis Types
 • Location Path Syntax
 • Predicates
 • Functions
 • XPath 1.0 Operators
 • XPath 1.0 Functions
 • Node Tests in XPath
 • XPath 1.0 Data Types
 • Namespace Nodes

Module 4 : XSLT variables

 • xsl:variable
 • xsl:variable with subtree
 • Scope and working of xsl:variable
 • Global Variables
 • Changing Variables
 • Tracing output
 • xsl:param
 • Passing Parameters to templates
 • Named templates
 • Call by reference

Module 5 : XSLT and XPath Functions

 • concat function
 • contains function
 • substring function
 • starts-with function
 • translate function
 • arithmetic functions
 • document function
 • id generation
 • XSLT 2.0 and XPath 2.0 functions
 • Using curly braces

Module 6 : XML to XML transformation

 • Transformation language
 • Example Filtering
 • xsl:element
 • XML Document Structure
 • Losing Attributes
 • Selecting all elements and attributes
 • Using the name function
 • xsl:attribute
 • Document copy
 • Generalization
 • Default template rules
 • Multiple applicable rules
 • xsl:import
 • White space handling

Module 7 : XPath 2.0

 • XPath 2.0 Changes
 • XPath 2.0 Data Model
 • Sequences
 • For Expressions
 • Conditional Expressions

Module 8 : XSLT 2.0

 • XPath 2.0
 • Typing
 • Temporary Trees
 • Sequences
 • User-Defined Functions
 • Grouping
 • Multiple Result Trees
 • Text Processing
 • Stylesheet Structure

Module 9 : XSL-FO

 • What is XSL-FO?
 • XSL-FO Documents
 • Layout Master set and page masters
 • Basic XSL-FO Document structure
 • XSL-FO Areas
 • XSL-FO Pages
 • Static content and flows
 • Page Sequences
 • Tree for pagination
Plaats Duur Data
Houten - Standerdmolen 10 3 dagen 27 t/m 29 mei 2019 Inschrijven >
Amsterdam - Hullenbergweg 280-308 3 dagen 27 t/m 29 mei 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 3 dagen 22 t/m 24 juli 2019 Inschrijven >
Rotterdam - Provenierssingel 66 3 dagen 22 t/m 24 juli 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 3 dagen 23 t/m 25 september 2019 Inschrijven >
Amsterdam - Hullenbergweg 280-308 3 dagen 23 t/m 25 september 2019 Inschrijven >