XSLT - Stylesheets

XML is een taal die het structureren van gegevens en het universeel uitwisselen van gegevens mogelijk maakt. Na een trage start lijkt het erop dat vooral (middel)grote organisaties de voordelen van XML zien en onderzoeken of XML iets voor hen kan betekenen. De toekomst van XML ziet er vooralsnog veelbelovend uit. 

In de cursus XSLT Stylesheets komt aan de orde hoe XSLT, eXtensible Stylesheet en Transformation Language, kan worden gebruikt voor het formatteren en transformeren van XML-documenten. Zowel aan de veel gebruikte XSLT-versie 1.0 als aan de recentere XSLT-versie 2.0 wordt aandacht besteed. 

De cursus gaat in op transformaties van XML naar HTML, maar ook XML- naar XML-transformaties staan op het programma. Verder wordt aandacht besteed aan het navigeren door XML-documenten via XPath expressions en worden de diverse zoekassen van XPath uitgelegd. Een belangrijk element van XLST is het principe van de template matching en dit vormt dan ook het centrale element van de cursus. De XSLT-elementen die te maken hebben met flow control worden besproken, evenals die voor het kopiëren van elementen. Voorts komt het gebruik van generieke templates en het gebruik van apply-templates aan de orde en worden ook named templates en het aanroepen daarvan met call-template besproken. De transformatie van attributen naar elementen en vice versa passeert eveneens de revue. 

Het verschil tussen het toepassen van een XSLT-transformaties op de client side versus het toepassen daarvan op de server side van applicaties is een volgend onderwerp in de cursus. Ten slotte wordt gekeken naar transformaties van XML naar diverse andere formaten. In dit opzicht is een aparte module gewijd aan de transformatie taal XSL-FO en transformaties naar PDF.

De theorie wordt besproken aan de hand van presentatieslides. Demo’s zorgen voor een verheldering van de theorie. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen.  

Doelgroep
Deze cursus is bestemd voor applicatie developers, web developers en project managers die willen leren hoe XSLT kan worden toegepast voor XML formattering en transformatie.

Voorkennis
Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is kennis van HTML en XML vereist. Ervaring met programmeren is bevorderlijk voor een goede begripsvorming.

Duur
De duur van deze cursus is drie dagen.

Groepsgrootte
De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat
Na afloop van deze cursus ontvangt u een digitaal certificaat.

Inclusief
Cursusmateriaal en lunch. 

 

XML Cursus Training