XQuery


XML is een taal die het structureren van gegevens en het universeel uitwisselen van gegevens mogelijk maakt. Na een trage start lijkt het erop dat vooral (middel)grote organisaties de voordelen van XML zien en onderzoeken of XML iets voor hen kan betekenen. De toekomst van XML ziet er vooralsnog veelbelovend uit.

In de cursus XQuery is de XQuery querytaal voor het benaderen en selecteren van XML-data het centrale onderwerp. De deelnemers leren de toepassingen en de reikwijdte van XQuery. Aandacht wordt besteed aan de syntax van XQuery, de XQuery-specificatie en de onderdelen van XQuery. Ook de relatie van XQuery met andere XML-vocabulaires, zoals XPath, XSLT en XML Schema, wordt besproken. Verder komen de datatypes, ingebouwde functies van XQuery en de verschillende XQuery-expressions aan de orde.

Veel aandacht is er voor verschillende varianten van de zogeheten flower expression, de kenmerkende XQuery-expression. Tot slot wordt aandacht besteed aan een aantal meer geavanceerde toepassingen van XQuery zoals joins en het gebruik van XQuery in combinatie met andere technologieën, en voor het benaderen van relationele data.

De theorie wordt besproken aan de hand van presentatieslides. Demo’s worden gebruikt om de theorie te verduidelijken. Hands-on oefeningen spelen een belangrijke rol. Er wordt gebruik gemaakt van moderne XQuery tools.

Het cursusmateriaal en de lunch zijn bij de cursus inbegrepen.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor developers die de XML-vraagtaal XQuery in de praktijk willen toepassen voor het selecteren van XML-data.

Voorkennis

Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is kennis van HTML en XML vereist. Ervaring met programmeren en Structured Query Language (SQL) is bevordelijk voor een goede begripsvorming.

Duur

De duur van deze cursus is drie dagen.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat

Na afloop van deze cursus ontvangt u een certificaat.

Module 1: XQuery Introduction

 • What is XQuery?
 • XQuery Motivation
 • XML versus relational model
 • Requirements Query Language for XML
 • Three parts of XQuery
 • XQuery Language Characteristics
 • Types of Queries
 • Physical Representations to Query
 • Where is XQuery used?
 • XQuery’s position
 • XQuery and other technologies
 • XQuery Specifications

Module 2: XQuery Syntax

 • Basic Syntax Rules
 • XQuery Functions
 • Structure of an XQuery Module
 • Example XQuery Module
 • XQuery Expressions
 • Example Books.xml
 • Path Expressions
 • Predicates
 • Element Constructors
 • Other Query Expressions
 • FLWR Expressions
 • Conditional Expressions
 • XQuery Comparisons

Module 3: Node Selection with XPath

 • XPath 2.0 Expressions
 • XPath 2.0 Data Model
 • XPath 1.0 Data Types
 • XPath 2.0 Changes
 • XPath 2.0 sequences
 • XPath Context
 • XPath Location Steps
 • What is an Axis?
 • Peer Axis Types
 • Descendent Axis Types
 • Ancestor Axis Types
 • Location Path Syntax
 • Predicates
 • For expressions
 • Quantified expressions
 • Conditional expressions
 • Functions

Module 4: XQuery Data Types

 • XPath 2.0 data Model
 • Infoset and PSVI
 • Three Building Blocks
 • Items
 • Atomic Types
 • Atomic Values
 • XQuery Type Hierarchy
 • XML Schema Types
 • String Types
 • Date and Time Types
 • Numeric Types
 • Binary Data Types

Module 5 : Joins and Node Generation

 • Expressing Joins
 • Constructing Nodes
 • FLWR Expressions
 • For versus Let
 • Element Constructors
 • Attribute Constructors
 • Text Constructors
 • Other Constructors
 • Sample Queries

Module 6: Functions and operators

 • Functions and Operators
 • XPath 1.0 Functions
 • XQuery 1.0 Functions
 • Functions with Regular Expressions
 • Enhanced String Functions
 • Functions for Sequences
 • XPath 1.0 Operators
 • XQuery 1.0 Operators
 • Comparision Operators
 • Types Issues
 • Constructor Functions
 • User Defined Functions

Module 7: Advanced Concepts

 • String Search
 • Queries using Namespaces
 • Listing Namespaces
 • Listing Target URI’s
 • Recursive parts Explosion
 • Access to relational Data

 

Plaats Duur Data
Houten - Standerdmolen 10 3 dagen 11 t/m 13 juni 2019 Inschrijven >
Amsterdam - Hullenbergweg 280-308 3 dagen 11 t/m 13 juni 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 3 dagen 5 t/m 7 augustus 2019 Inschrijven >
Rotterdam - Provenierssingel 66 3 dagen 5 t/m 7 augustus 2019 Inschrijven >