XQuery

XML is een taal die het structureren van gegevens en het universeel uitwisselen van gegevens mogelijk maakt. Na een trage start lijkt het erop dat vooral (middel)grote organisaties de voordelen van XML zien en onderzoeken of XML iets voor hen kan betekenen. De toekomst van XML ziet er vooralsnog veelbelovend uit. 

In de cursus XQuery is de XQuery querytaal voor het benaderen en selecteren van XML-data het centrale onderwerp. De deelnemers leren de toepassingen en de reikwijdte van XQuery. Aandacht wordt besteed aan de syntax van XQuery, de XQuery-specificatie en de onderdelen van XQuery. Ook de relatie van XQuery met andere XML-vocabulaires, zoals XPath, XSLT en XML Schema, wordt besproken. Verder komen de datatypes, ingebouwde functies van XQuery en de verschillende XQuery-expressions aan de orde.

Veel aandacht is er voor verschillende varianten van de zogeheten flower expression, de kenmerkende XQuery-expression. Tot slot wordt aandacht besteed aan een aantal meer geavanceerde toepassingen van XQuery zoals joins en het gebruik van XQuery in combinatie met andere technologieën, en voor het benaderen van relationele data.

De theorie wordt besproken aan de hand van presentatieslides. Demo’s worden gebruikt om de theorie te verduidelijken. Hands-on oefeningen spelen een belangrijke rol. Er wordt gebruik gemaakt van moderne XQuery tools.  

Doelgroep
Deze cursus is bestemd voor developers die de XML-vraagtaal XQuery in de praktijk willen toepassen voor het selecteren van XML-data.

Voorkennis
Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is kennis van HTML en XML vereist. Ervaring met programmeren en Structured Query Language (SQL) is bevordelijk voor een goede begripsvorming.

Duur
De duur van deze cursus is drie dagen.

Groepsgrootte
De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat
Na afloop van deze cursus ontvangt u een certificaat.

Inclusief
Cursusmateriaal en lunch.

 

XML Cursus