XML Schema

7, 8 & 9 december 2017XML is een taal die het structureren van gegevens en het universeel uitwisselen van gegevens mogelijk maakt. Na een trage start lijkt het erop dat vooral (middel)grote organisaties de voordelen van XML zien en onderzoeken of XML iets voor hen kan betekenen. De toekomst van XML ziet er vooralsnog veelbelovend uit.

In de cursus XML Schema worden de syntax en het gebruik van de XML Schemataal, als opvolger van Document Type Definitions (DTD), behandeld. XML Schema wordt gebruikt voor validatie van XML-documenten en om XML-vocabulaires te definieren, waarin de structuur, elementnamen en de elementinhoud van XML-documenten worden vastgelegd. 

Verschillende XML Schema designmodellen worden besproken, zoals Russian Doll, Salami Slice en Venetian Blind. Aandacht wordt besteed aan de declaratie van simpele en complexe elementen en types, en aan het opleggen van restricties aan de inhoud van de elementen. Ook de creatie van user defined simpele datatypes met facetten en regular expressions komt aan de orde. Namespacing is een belangrijk onderdeel in de XML Schema-specificatie en krijgt veel aandacht in de cursus. Ook de creatie van complexe derived datatypes en het verschil tussen derivation door restriction en derivation door extension worden besproken. 

Daarnaast wordt aandacht besteed aan modularisatie van schema's en het gebruik van de include en import mechanismen. Tot slot komt een aantal geavanceerde onderwerpen aan de orde, zoals Open Content Models, hoe XML Schema omgaat met keys en referenties en het verwijderen van redundantie door identity constraints.

De theorie wordt besproken aan de hand van presentatieslides. Demo's dienen ter verheldering van de theorie. Er is ruime gelegenheid tot het doen van praktische oefeningen.  

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor developers van XML-datastructuren en XMLapplicaties en projectmanagers die XML Schema's willen gebruiken om de inhoud van XML-documenten te valideren.

Voorkennis
Voor deelname aan deze cursus is kennis van de basissyntax van XML vereist.

Duur
De duur van deze cursus is drie dagen.

Groepsgrootte
De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat
Na afloop van deze opleiding ontvangen alle deelnemers een certificaat.

Inclusief
Cursusmateriaal en lunch zijn bij de cursus inbegrepen.

 

XML Training