XML – Fundamentals


XML is een taal die het structureren van gegevens en het universeel uitwisselen van gegevens mogelijk maakt. Na een trage start lijkt het erop dat vooral (middel)grote organisaties de voordelen van XML zien en onderzoeken of XML iets voor hen kan betekenen. De toekomst van XML ziet er vooralsnog veelbelovend uit.

In de cursus XML – Fundamentals krijgen de deelnemers een grondig inzicht in de fundamenten van XML. De concepten van de meta-taal XML, evenals het gebruik ervan worden besproken.

Aandacht wordt besteed aan de syntax van XML-documenten en het verschil tussen well-formed en valid XML-documenten wordt besproken. De rol van Document Type Definitions (DTD) en XML-schema’s (XSD-bestanden) komt aan de orde en het belang van de verschillende van XML afgeleide talen, de zogeheten XML-vocabulaires, wordt uitgelegd.

Ook de verschillende manieren om XML-documenten te presenteren passeren de revu. In dit verband ligt de nadruk op het gebruik van stylesheets in de eXtended Stylesheet en Transformatie Language (XSLT) en XPath om bepaalde delen van een XML-document te selecteren. De nieuwe XQuery-standaard voor het benaderen van XML en relationele data komt aan de orde en de syntax en praktische toepassingen van XQuery.

Ook wordt aandacht besteed aan Web Services voor het uitwisselen van gegevens tussen heterogene gedistribueerde systemen en de bijbehorende standaarden, zoals SOAP en WSDL. Ten slotte wordt het benaderen van een XML-document vanuit een programmeertaal met de DOM en SAX API besproken.

De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatieslides. Demo’s verduidelijken de behandelde concepten. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. Cursusmateriaal en lunch zijn bij de cursus inbegrepen.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor projectleiders, systeemanalisten, applicatieontwikkelaars en systeembeheerders die willen leren wat de basisconcepten van XML zijn en hoe en waar XML voor gebruikt kan worden.

Voorkennis

Om aan deze cursus deel te kunnen nemen is basiskennis van het internet en HTML vereist. Kennis van databases en objectgeoriënteerd programmeren is bevorderlijk voor de begripsvorming.

Duur

De duur van deze cursus is twee dagen.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat

Na afloop van deze opleiding ontvangen alle deelnemers een certificaat.

Module 1: XML Introduction

 • What is XML?
 • XML versus HTML
 • Roots of XML
 • Markup Languages
 • Benefits of XML
 • XML Technologies
 • Applications of XML
 • XML Validation with XML Schema
 • XML Presentation with Stylesheets
 • XML Transport with Web Services

Module 2: XML Syntax

 • XML Document Structure
 • Course Catalog in XML
 • Node Tree
 • XML Prolog
 • XML Elements
 • XML Attributes
 • Well Formed Documents
 • Valid Documents
 • Processing Instructions
 • Entity References
 • CDATA Sections
 • Character References
 • Comments
 • Namespaces

Module 3: XML Validity

 • Validating XML documents
 • Document Type Definition
 • DOCTYPE Declaration
 • Internal and External DTD
 • Element Declaration in DTD
 • Attribute Declaration in DTD
 • Limitations of DTD’s
 • XML Schema as DTD Successor
 • DTD to XML-Schema Conversion
 • XML-Schema Vocabulary
 • XML Schema Namespace
 • Referencing XML Schema’s
 • Simple and Complex Types
 • XML Schema Data Types
 • User Defined Data Types

Module 4: XML Formatting

 • Separate Content and Presentation
 • What is XSL?
 • XSLT Stylesheets
 • How does XSLT work?
 • What is XPath?
 • Stylesheet Blueprint
 • Templates
 • xsl:value-of
 • xsl:for-each
 • xsl:if
 • Using Predicates
 • Applying templates
 • XSLT as Transformation Language

Module 5: XQuery

 • What is XQuery?
 • XQuery Motivation
 • XQuery Design Goals
 • XQuery Processing Model
 • Types of Queries
 • Where is XQuery used?
 • XQuery and other Technologies
 • Basic Syntax Rules
 • Selecting Nodes
 • XPath Expressions
 • FLWOR Expressions
 • Structure of an XQuery Module
 • XQuery Functions
 • Element Constructors
 • Conditional Expressions

Module 6: XML Programming

 • What is parsing?
 • XML Processing Options
 • The XML DOM
 • Building a DOM Tree
 • Node Interface Model
 • XML Access through DOM
 • Navigation and Manipulation
 • Simple API for XML
 • SAX Operation
 • SAX Callbacks
 • XML Parsing Models
 • Pull Parsing versus Push Parsing
 • What is JAXB?
 • JAXB versus DOM and SAX
 • JAXB Architecture
 • JAXB Binding Life Cycle

Module 7: XML Web Services

 • What is a Web Service?
 • Role of Interface
 • Interoperability
 • Web Service Stack
 • RPC Style Web Services
 • Document Style Web Services
 • What is SOAP?
 • SOAP
 • Structure SOAP Message
 • SOAP Messages as Payload
 • SOAP Header
 • What is WSDL?
 • Basic Structure WSDL
 • WSDL and Code generation
 • Service Orientation
 • WS Standards Overview
Plaats Duur Data
Amsterdam - Hullenbergweg 280-308 2 dagen 13 & 14 mei 2019 Inschrijven >
Eindhoven - Vestdijk 30 2 dagen 13 & 14 mei 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 2 dagen 13 & 14 mei 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 2 dagen 11 & 12 juni 2019 Inschrijven >
Rotterdam - Provenierssingel 66 2 dagen 11 & 12 juni 2019 Inschrijven >
Amsterdam - Hullenbergweg 280-308 2 dagen 8 & 9 juli 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 2 dagen 8 & 9 juli 2019 Inschrijven >
Rotterdam - Provenierssingel 66 2 dagen 12 & 13 augustus 2019 Inschrijven >
Eindhoven - Vestdijk 30 2 dagen 12 & 13 augustus 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 2 dagen 12 & 13 augustus 2019 Inschrijven >