XML - Fundamentals

XML is een taal die het structureren van gegevens en het universeel uitwisselen van gegevens mogelijk maakt. Na een trage start lijkt het erop dat vooral (middel)grote organisaties de voordelen van XML zien en onderzoeken of XML iets voor hen kan betekenen. De toekomst van XML ziet er vooralsnog veelbelovend uit.

In de cursus XML - Fundamentals krijgen de deelnemers een grondig inzicht in de fundamenten van XML. De concepten van de meta-taal XML, evenals het gebruik ervan worden besproken. 

Aandacht wordt besteed aan de syntax van XML-documenten en het verschil tussen well-formed en valid XML-documenten wordt besproken. De rol van Document Type Definitions (DTD) en XML-schema's (XSD-bestanden) komt aan de orde en het belang van de verschillende van XML afgeleide talen, de zogeheten XML-vocabulaires, wordt uitgelegd. 

Ook de verschillende manieren om XML-documenten te presenteren passeren de revu. In dit verband ligt de nadruk op het gebruik van stylesheets in de eXtended Stylesheet en Transformatie Language (XSLT) en XPath om bepaalde delen van een XML-document te selecteren. De nieuwe XQuery-standaard voor het benaderen van XML en relationele data komt ook aan de orde en de syntax en praktische toepassingen van XQuery. Ook wordt aandacht besteed aan Web Services voor het uitwisselen van gegevens tussen heterogene gedistribueerde systemen en de bijbehorende standaarden, zoals SOAP en WSDL. Ten slotte wordt het benaderen van een XML-document vanuit een programmeertaal met de DOM en SAX API besproken.

De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatieslides. Demo's verduidelijken de behandelde concepten. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen.  

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor projectleiders, systeemanalisten, applicatieontwikkelaars en systeembeheerders die willen leren wat de basisconcepten van XML zijn en hoe en waar XML voor gebruikt kan worden.

Voorkennis
Om aan deze cursus deel te kunnen nemen is basiskennis van het internet en HTML vereist. Kennis van databases en objectgeoriënteerd programmeren is bevorderlijk voor de begripsvorming.

Duur
De duur van deze cursus is twee dagen.

Groepsgrootte
De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat
Na afloop van deze opleiding ontvangen alle deelnemers een certificaat.

Inclusief
Cursusmateriaal en lunch zijn bij de cursus inbegrepen.

 

XML Training