XBRL


XML is een taal die het structureren van gegevens en het universeel uitwisselen van gegevens mogelijk maakt. Na een trage start lijkt het erop dat vooral (middel)grote organisaties de voordelen van XML zien en onderzoeken of XML iets voor hen kan betekenen. De toekomst van XML ziet er vooralsnog veelbelovend uit.

XBRL is een XML-vocabulaire dat wordt gebruikt voor het uitwisselen van in het bijzonder financiële gegevens.

De cursus XBRL – Overview behandelt de basisconcepten van de Extensible Business Reporting Language (XBRL). Na de bespreking van XBRL als mijlpaal en als standaard voor financiële informatie uitwisseling wordt een aantal specifieke toepassingen van XBRL behandeld. Er wordt besproken hoe conceptrapporten kunnen worden omgezet in XML-tags en hoe meta-informatie aan deze tags wordt toegewezen.

Er wordt ook besproken hoe XBLR-documenten op XML-schema’s kunnen worden gebaseerd en hoe business rules kunnen worden afgedwongen. Voorts wordt aandacht besteed aan de creatie van documenten, het specificeren van numerieke contexten en attributen en de representatie van complexe types met tupels. Tot slot komen enkele toepassingen van XBRL aan de orde en wordt ingegaan op de uitbreidbaarheid van XBRL.

De concepten worden behandeld aan de hand van presentatieslides. Demo’s dienen te verduidelijking van de theorie. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. Het cursusmateriaal en de lunch zijn bij de training inbegrepen.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor accountants en financieel specialisten die willen leren hoe XBRL-documenten moeten worden gelezen en begrepen.

Voorkennis

Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is kennis van HTML en XML vereist. Ervaring met programmeren en Structured Query Language (SQL) is bevorderlijk voor een goede begripsvorming.

Duur

De cursusduur is een dag.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat

Na afloop van deze cursus ontvangt u een certificaat.

Module 1: XBLR Intro

 • What is XBLR?
 • Open Standard
 • Electronic Reporting Standard
 • XBRL Adoption Drivers
 • Who is using XBRL
 • Benefits of XBRL
 • Financial Metadata
 • Taxonomies and Metadata
 • Web and Business Reporting

Module 2: XBRL Taxonomies

 • Who names the tags?
 • XBLR Tagged dates
 • Components of a taxonomy
 • Relationships between data
 • Attaching Metadata
 • Using XML Schemas
 • Applying Business Rules

Module 3: XBRL Instance documents

 • Defining numeric and nonnumeric contexts
 • Specifying attributes for contexts
 • Representing complex values ??with tuples
 • Specifying relationships
 • Multiplicity
 • Optional Values

Module 4: Applications of XBRL

 • XBRL for Financial Statements
 • Mapping traditional reports
 • XBRL for General Ledger
 • Analyzing and rendering with XBRL
 • XBRL for Journal Entry Reporting
 • Limitations or Replace existing Taxonomies
 • Extending XBLR
 • Defining new namespaces for new taxonomy
Plaats Duur Data
Houten - Standerdmolen 10 1 dag 29 maart 2019 Inschrijven >
Rotterdam - Provenierssingel 66 1 dag 29 maart 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 1 dag 22 mei 2019 Inschrijven >
Amsterdam - Hullenbergweg 280-308 1 dag 22 mei 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 1 dag 26 juli 2019 Inschrijven >
Rotterdam - Provenierssingel 66 1 dag 26 juli 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 1 dag 27 september 2019 Inschrijven >
Amsterdam - Hullenbergweg 280-308 1 dag 27 september 2019 Inschrijven >