XBRL

XML is een taal die het structureren van gegevens en het universeel uitwisselen van gegevens mogelijk maakt. Na een trage start lijkt het erop dat vooral (middel)grote organisaties de voordelen van XML zien en onderzoeken of XML iets voor hen kan betekenen. De toekomst van XML ziet er vooralsnog veelbelovend uit.

XBRL is een XML-vocabulaire dat wordt gebruikt voor het uitwisselen van in het bijzonder financiële gegevens. 

De cursus XBRL - Overview behandelt de basisconcepten van de Extensible Business Reporting Language (XBRL). Na de bespreking van XBRL als mijlpaal en als standaard voor financiële informatie uitwisseling worden een aantal specifieke toepassingen van XBRL behandeld. Er wordt besproken hoe conceptrapporten kunnen worden omgezet in XML-tags en hoe meta-informatie aan deze tags wordt toegewezen. Er wordt ook besproken hoe XBLR-documenten op XML-schema's kunnen worden gebaseerd en hoe business rules kunnen worden afgedwongen. Voorts wordt aandacht besteed aan de creatie van documenten, het specificeren van numerieke contexten en attributen en de representatie van complexe types met tupels. Tot slot komen enkele toepassingen van XBRL aan de orde en wordt ingegaan op de uitbreidbaarheid van XBRL.

De concepten worden behandeld aan de hand van presentatieslides. Demo's dienen te verduidelijking van de theorie. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen.  

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor accountants en financieel specialisten die willen leren hoe XBRL-documenten moeten worden gelezen en begrepen.

Voorkennis
Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is kennis van HTML en XML vereist. Ervaring met programmeren en Structured Query Language (SQL) is bevordelijk voor een goede begripsvorming.

Duur
De cursusduur is een dag.

Groepsgrootte
De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat
Na afloop van deze cursus ontvangt u een certificaat.

Inclusief
Cursusmateriaal en lunch zijn bij de training inbegrepen.

 

XLBR Training