Xamarin Fundamentals


Xamarin maakt het mogelijk om met één programmeertaal, C#, native apps te ontwikkelen voor iOS, Android en Windows Phone. Met Xamarin kunt u veel sneller een app ontwikkelen voor meerdere besturingssystemen. Gemiddeld wordt namelijk 85% code hergebruikt. Inmiddels maken ruim 1.4 miljoen ontwikkelaars gebruik van Xamarin.

Tijdens de cursus Xamarin Fundamentals leert u apps te maken met het Xamarin Framework. Met het Xamarin 2.0 Framework kunnen mobile apps gebouwd worden, zowel voor iPad en iPhone devices, als voor Android en Windows devices.

Hierbij wordt onder andere Visual Studio.NET als ontwikkelomgeving gebruikt en C# als programmeertaal. Verder wordt gewerkt met Mono voor Android, dat is uitgegroeid tot een prima ontwikkelplatform voor het maken van apps voor Android.

Na een introductie, waarin het opzetten van de Xamarin-ontwikkelomgeving aan de orde komt, wordt ingegaan op de algemene kenmerken van cross-platformdevelopment, zoals het gebruik van portable class libraries. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de creatie van de User Interfaces voor apps in zowel iOS als Android, waarbij Xamarin Forms een belangrijke rol spelen.

Het werken met Activities in Android en View Controllers in iOS komt eveneens ter sprake. Vervolgens wordt de focus gelegd op hoe u in Xamarin kunt omgaan met verschillende data formaten, zoals XML en JSON, hoe u databasefunctionaliteit kunt gebruiken en REST Web Services.

Ten slotte is er aandacht voor het gebruik van location services en de camera. Gedurende de cursus worden iOS Apps en Android Apps gebouwd, waarbij Xamarin en Visual Studio worden gebruikt.

De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatieslides en wordt afgewisseld met oefeningen. Illustratieve demo’s worden gebruikt om de begrippen te verhelderen.

Het cursusmateriaal en de lunch zijn bij de cursus inbegrepen.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor developers die het Xamarin Framework willen gaan gebruiken voor de creatie van cross-platform mobile apps voor iOS, Android en Windows.

Voorkennis

Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is kennis en ervaring met het programmeren in C# of Java vereist. Ervaring met Visual Studio en Mono voor Android is wenselijk.

Duur

De duur van deze cursus is twee dagen.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat

Alle deelnemers ontvangen na afloop van de training een certificaat.

Tijdens de cursus Xamarin Fundamentals worden de volgende modules behandeld:

Module 1: Xamarin Intro
Cross Platform Development
Xamarin background
Xamarin tools
Installation
Device emulators
GenyMotion virtual Android devices
XCODE iPad/IPhone emulators
Mono, MonoTouch and Mono.Android
Visual Studio Integration

Module 2: Cross Platform Development
Cross-platform development
Local storage
App navigation techniques
Native or HTML
Xamarin.Forms
Visual Studio Setup
Linked files in Visual Studio.
Shared Projects
Compiler directives
Portable Class libraries

Module 3: User Interfaces
AXML markup
Android coded UI approach
iOS Interface Builder
iOS coded UI
MonoTouch Dialog framework
HTML WebView control
HTML UIWebView control
Xamarin.Forms in detail

Module 4: Activities and View Controllers
Android Activities
Activities lifecycle
ListActivity
ListAdapter
iOS Controllers
iOS ViewController lifecycle
iOS NavigationController.
UITableViewController
UITableViewSourceIntroduction to REST
HTTP call
JSON serialisation

Module 5: Using REST
Public REST API.
Data contracts
Building proxies
Asynchronous patterns
Async en await
REST in Android
REST in iOSXML access
JSON access

Module 6: Data Access
Using SQLite in Android
Using SQLite in iOS
SQLite and ORM
Using external storage
Synchronisation to cloud

Module 7: Using Location
Securing dataAndroid Location manager.
iOS location manager classes.
Using maps op iOS
Using maps on Android
Translate location coordinates
Tracking applications
Using the camera

Voor deze cursus zijn momenteel geen data gepland. Neem via onderstaand formulier contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden.