Xamarin Fundamentals

Xamarin maakt het mogelijk om middels één programmeertaal, namelijk C#, native apps te ontwikkelen voor iOS, Android en Windows Phone. Een applicatie ontwikkeld met Xamarin heeft een native User Interface en gebruikerssnelheid. Dit betekent dat de app hetzelfde reageert en eruit ziet als een app gemaakt in de programmeertaal voor een specifiek besturingssysteem. Door gebruik te maken van deze tool kunt u veel sneller een app ontwikkelen voor meerdere besturingssystemen. Gemiddeld wordt namelijk 85% code hergebruikt. Inmiddels maken ruim 1.4 miljoen ontwikkelaars gebruik van Xamarin.

Tijdens de cursus Xamarin Fundamentals leert u apps te maken met het Xamarin Framework. Met het Xamarin 2.0 Framework kunnen mobile apps gebouwd worden voor zowel iPad als iPhone devices, als ook voor Android en Windows devices. Hierbij wordt onder andere Visual Studio .NET als ontwikkelomgeving gebruikt en C# als programmeertaal. Verder wordt gewerkt met Mono voor Android, dat is uitgegroeid tot een prima ontwikkelplatform voor het maken van apps voor Android.

Na een introductie, waarin het opzetten van de Xamarin-ontwikkelomgeving aan de orde komt, wordt ingegaan op de algemene kenmerken van cross-platformdevelopment, zoals het gebruik van portable class libraries. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de creatie van de User Interfaces voor apps in zowel iOS als Android, waarbij Xamarin Forms een belangrijke rol spelen. Het werken met Activities in Android en View Controllers in iOS komt eveneens ter sprake.

Vervolgens wordt de focus gelegd op hoe u in Xamarin kunt omgaan met verschillende data formaten, zoals XML en JSON, hoe u databasefunctionaliteit kunt gebruiken en REST Web Services. Tenslotte is er ook aandacht voor het gebruik van location services en de camera. Gedurende de cursus worden iOS Apps en Android Apps gebouwd, waarbij Xamarin en Visual Studio worden gebruikt.

De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatieslides en wordt afgewisseld met oefeningen. Illustratieve demo’s worden gebruikt om de begrippen te verhelderen.

Doelgroep
Deze cursus is bestemd voor developers die het Xamarin Framework willen gaan gebruiken voor de creatie van cross-platform mobile apps voor iOS, Android en Windows.

Voorkennis
Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is kennis en ervaring met het programmeren in C# of Java vereist. Ervaring met Visual Studio en Mono voor Android is wenselijk.

Duur
De duur van deze cursus is twee dagen.

Groepsgrootte
De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat
Alle deelnemers ontvangen na afloop van de training een certificaat.

Inclusief
Het cursusmateriaal en de lunch zijn bij de cursus inbegrepen.