Visio - Organigrammen en flowcharts

Wanneer u plattegronden, organigrammen, stroomschema's (flowcharts) of netwerkdiagrammen wilt maken, kunt u bijna niet om Visio heen. Microsoft Visio is een objectgeoriënteerd tekenprogramma. Het bevat kant-en-klare objecten, die binnen een afbeelding kunnen worden geplaatst. Deze objecten maken het programma tot een krachtig hulpmiddel bij het maken van allerlei diagrammen, plattegronden en schema's.

In deze training worden aan de hand van praktische voorbeelden de verschillende onderdelen van het programma Visio behandeld. Hieronder vindt u een korte samenvatting van de verschillende onderwerpen van deze opleiding. De cursus kan in iedere gewenste versie worden gegeven.

Basishandelingen in Visio:

 • bekend worden met de in Visio gebruikte termen (zoals sjablonen, stencils, shapes, tekeningen en werkruimte);
 • bestaande tekeningen openen en sluiten, alsmede nieuwe tekeningen maken en opslaan;
 • diverse basistechnieken, zoals het in- en uitzoomen en het werken met linialen, rasters en hulplijnen.

Het maken van een organigram:

 • werken met sjablonen en stencils, specifiek de stencils met betrekking tot organigrammen;
 • plaatsen en verwijderen van achtergronden, randen en titels in het organigram;
 • shapes in het organigram plaatsen, teksten en foto's aan shapes toevoegen en shapes selecteren en (automatisch) koppelen;
 • werken met grote organigrammen, gesynchroniseerde kopieën maken en de organisatiegegevens exporteren;
 • de eigenschappen van de shapes aanpassen, zoals het toevoegen van eigen velden en deze vervolgens exporteren naar Excel.

Het maken van een stroomdiagram (Flowchart):

 • het maken van een stroomdiagram met behulp van het dynamisch raster;
 • tekst aan objecten toevoegen, tekst opmaken, tekst aan verbindingslijnen toevoegen en het toevoegen van een logo;
 • automatisch en handmatig koppelen van objecten en het manipuleren van het verbindingstype;
 • het toevoegen van één of meerdere hyperlinks aan een shape of tekening.

Het afdrukken van een tekening in Visio:

 • het wijzigen van de pagina-instellingen en marges, alsmede het instellen van de kop- en voetteksten.

Shapes, stencils & sjablonen:

 • het zoeken naar shapes, het zelf maken van shapes en het beveiligen van objecten;
 • uw eigen stencils en sjablonen maken.