Version Control with Git


Git is een gedistribueerd versiebeheersysteem, waarbij de nadruk ligt op snelheid, data-integriteit, en gedistribueerd werken. Het is origineel ontworpen voor de Linux kernel, waarbij veel ontwikkelaars samenwerken en de code erg vaak wordt aangepast. Hierbij is het noodzakelijk dat het doorvoeren van de aanpassingen aan de code in het versiebeheersysteem snel en betrouwbaar kan worden gedaan.

Git is in eerste instantie voor versiebeheer van software ontwikkeld. Het kan echter ook voor alle tekst-georiënteerde documenten worden gebruikt. Git is daarom prima te gebruiken door systeem- en applicatiebeheerders, die bijvoorbeeld configuratiebestanden onder versiebeheer willen zetten.

Git is een flexibel version control system en kan daarom in vrijwel ieder systeem worden doorgevoerd. Vanwege de flexibiliteit kan een beginnende gebruiker soms worden overweldigd door alle mogelijkheden. Daarom wordt tijdens de cursus Version Control with Git de basis in Git stap voor stap uitgelegd.

Daarnaast wordt de geleerde stof direct in de praktijk gebracht door middel van oefeningen.

Cursusmateriaal en lunches zijn bij de prijs inbegrepen.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor iedereen die Git wil gebruiken als version control system.

Voorkennis

De cursus gaat uit van de commandoregel (shell). Voor het volgen van de cursus is daarom enige ervaring met de commandoregel gewenst.

Duur

De cursusduur is twee dagen.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat

Na afloop van de cursus ontvangt iedere deelnemer een bewijs van deelname.

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen uitgebreid aan bod:

Module 1 – Git fundamenteel

 • Verschillende modellen van versiebeheer (lokaal, gecentraliseerd, en gedistribueerd)
 • Opzetten en beheren van een Git repository (git init, git config, git remote, git clone)
 • Documenten onder versiebeheer plaatsen en verwijderen (git add, git commit, git rm)
 • Status van documenten onder versiebeheer bekijken (git status)
 • Geschiedenis bekijken (git log)
 • Hoe slaat Git versies op (commit objecten, tree objecten, en blobs)
 • Aanmaken van meerdere ontwikkelpaden en deze weer samenvoegen (git branch, git merge, git checkout, git rebase)
 • Oplossen van merge-conflicten
 • Verschillen tussen versies bekijken (git diff, git difftool)
 • Visualiseren van verschillende ontwikkelpaden (git log)
 • Verschil tussen een bare repository en een client repository (git init)
 • Samenwerken via remote repositories (git clone, git remote, git fetch, git push)

Module 2 – Git gevorderd

 • Teruggaan naar een vorige versie (git reset, git checkout, git revert)
 • Geschiedenis herschrijven (git rebase -i)
 • Ontwikkelpaden deels samenvoegen (git cherry-pick)
 • Zoeken in een Git repository (git blame, git grep)
 • Git troubleshooting
 • Verschil tussen merging en rebasing
 • Populaire werkmethodes onder Git (Centralized workflow, GitFlow, Integration-manager (forking) workflow, Dictator en lieutenants workflow)
 • Web-gebaseerde repository beheertools, zoals GitHub en GitLab
 • Automatisch acties uitvoeren: integratie van Git met andere applicaties, zoals Continuous Integration systemen (Git Hooks)
 • Aliases voor veel gebruikte en/of complexe commando’s
 • Digitaal ondertekenen van tags en commits
Voor deze cursus zijn momenteel geen data gepland. Neem via onderstaand formulier contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden.