Version Control with Git

Git is een gedistribueerd versiebeheersysteem, waarbij de nadruk ligt op snelheid, data-integriteit, en gedistribueerd werken. Het is origineel ontworpen voor de Linux kernel, waarbij veel ontwikkelaars samenwerken en de code erg vaak wordt aangepast. Hierbij is het noodzakelijk dat het doorvoeren van de aanpassingen aan de code in het versiebeheersysteem snel en betrouwbaar kan worden gedaan. 

Alhoewel Git initieel voor versiebeheer van software is ontwikkeld, kan het voor alle tekst-georiënteerde documenten worden gebruikt. Het is daarom ook prima te gebruiken voor systeem- en applicatiebeheerders die bijvoorbeeld configuratiebestanden onder versiebeheer willen zetten.

Git is een flexibel version control system en kan daarom in vrijwel ieder systeem worden doorgevoerd. Vanwege de flexibiliteit kan een beginnende gebruiker soms worden overweldigd door alle mogelijkheden. Daarom wordt tijdens de cursus Version Control with Git de basis in Git stap voor stap uitgelegd. Daarnaast wordt de geleerde stof direct in de praktijk gebracht door middel van oefeningen. 

Doelgroep
Deze cursus is bestemd voor iedereen die Git wil gebruiken als version control system.

Voorkennis
De cursus gaat uit van de commandoregel (shell). Voor het volgen van de cursus is daarom enige ervaring met de commandoregel gewenst.

Duur
De cursusduur is twee dagen.

Groepsgrootte
De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat
Na afloop van de cursus ontvangt iedere deelnemer een bewijs van deelname.

Inclusief
Cursusmateriaal en lunch.