Verandermanagement Foundation


De wereld verandert voortdurend. Organisaties moeten steeds sneller op deze veranderingen kunnen inspelen. Dit vereist niet alleen een uitstekend projectmanagement, maar vraagt ook aandacht voor change management, oftewel verandermanagement.

De training Verandermanagement Foundation gaat in op de belangrijkste modellen, richtlijnen en principes op het gebied van verandermanagement. In deze training gaat u aan de slag met uw eigen casus en die van de medecursisten. Een flinke dosis praktijk dus en oefeningen die u de volgende dag al in de praktijk kunt brengen!

Als onderdeel van de training kunt u bovendien het APMG Foundation-examen afleggen. Dit is een internationaal – door het Australische Change Management Institute erkend – certificaat. De examenkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen.

Deze training beoogt u effectiever te maken in het herkennen, begrijpen en omgaan met:

 • het individuele veranderproces;
 • het organisatieveranderproces;
 • communicatie en stakeholdermanagement in een verandertraject;
 • praktisch verandermanagement.

Bovendien bereidt de training u voor op het succesvol afleggen van het Change Management Foundation-examen (hierbij is volgen van de lessen en het doen van het huiswerk noodzakelijk).

Cursusmateriaal en lunch zijn bij de cursus inbegrepen.

Deze training en het bijbehorende examen kunnen wij ook in company verzorgen. Leslocatie, lesdata en lestijden zijn dan in overleg. Ook is maatwerk mogelijk in de vorm van een casus op maat en/of het toevoegen van modules in vaardigheden en technieken. Vanaf vier deelnemers is het voordeliger om een in company training te overwegen. Wij maken hiervoor graag een offerte voor u.

Accredited training is provided by Forsa advies, APMG-International Training Organisation.  

Doelgroep

U bent werkzaam als directielid, programmamanager, projectmanager, operationeel manager, portfoliomanager, verandermanager, change agent of adviseur in verandertrajecten. Voldoet u niet aan het profiel en heeft u wel interesse in deze trainingen? Wij adviseren u graag.

Voorkennis

Er zijn geen specifieke certificaten nodig als voorkennis.

Duur

De duur van deze cursus is vier dagen voor de theorie en een halve dag voor het examen.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat

Na afloop van de cursus kunt u het Change Management Foundation-examen afleggen. De kosten voor het examen bedragen € 205,-.

Tijdens de cursus Verandermanagement Foundation worden per dag de volgende onderwerpen behandeld:

Dag 1: Inleiding en individueel veranderproces

 • Inleiding verandermanagement en de context
 • Het verband tussen leren en veranderen
 • Het leerproces en de learning dip
 • Modellen voor individuele verandering
 • Motivatie
 • Individuele verschillen (onder meer MBTI)
 • Aan de slag met eigen praktijkcases

Dag 2: Het veranderen in organisaties

 • De organisatiemetaforen (Morgan)
 • Organisatiecultuur en verandering
 • Verandermodellen op organisatieniveau:
 • 3-Fasenmodel van Lewin
 • 8-Stappen model en het duale organisatiemodel van Kotter
 • Systeemdenken en de drie uitdagingen van verandering van Senge
 • Emergent change
 • Belangrijke rollen in organisatieverandering
 • Definiëren van de verandering
 • Krachtenanalyse en homeostase
 • Het ontwikkelen van een visie
 • Benefits management
 • Optioneel: U en de verandering – persoonlijk leiderschap
 • Door de dag heen aan de slag met eigen praktijkcases

Dag 3: Communicatie en het betrekken van belanghebbenden

 • Leiderschap en het betrekken van belanghebbenden
 • Zeven principes in het betrekken van belanghebbenden
 • Het identificeren en beschrijven van belanghebbenden
 • Het segmenteren van belanghebbenden bijvoorbeeld met  ‘CPIG’-segmentatie
 • Technieken om belanghebbenden in beeld te brengen
 • Het managen van relaties en mobiliseren van belanghebbenden
 • Rogers’ Innovatie Adoptie Model
 • Luisteren, leiden met betekenis en emotie, beïnvloeden
 • Professionele communicatie in verandertrajecten
 • Door de dag heen aan de slag met eigen praktijkcases

Dag 4: Verandermanagement praktijk

 • Impact van verandering, risico en continuïteitsmodel
 • Categoriseren van de impact van verandering
 • Impact bepalen met McKinsey 7’s Model en GAP-analyse
 • Analyse van de impact op belanghebbenden
 • Veranderingsbereidheid en formule van Beckhard en Harris
 • Het effectief samenwerken begeleiders van verandering, managers uit middenkader en de doelgroep
 • Het bevorderen van veranderingsbereidheid in organisaties
 • Het vormen van een effectief (verander)team
 • Het ontwikkelen van een verandermanagementplan
 • Effectief omgaan met weerstand en het creëren en behouden van momentum
 • Door de dag heen aan de slag met eigen praktijkcases
Plaats Duur Data
Eindhoven - Vestdijk 30 9 dagdelen 28 mei, 4, 11, 18 & 25 juni 2019 Inschrijven >
Utrecht - Brennerbaan 150 35 9 dagdelen 28 mei, 4, 11, 18 & 25 juni 2019 Inschrijven >
Amsterdam - Teleportboulevard 100 9 dagdelen 28 mei, 4, 11, 18 & 25 juni 2019 Inschrijven >
Rijswijk - Laan van Zuid Hoorn 31 9 dagdelen 28 mei, 4, 11, 18 & 25 juni 2019 Inschrijven >
Utrecht - Brennerbaan 150 35 9 dagdelen 18, 25 juli, 1, 8 & 15 augustus 2019 Inschrijven >
Eindhoven - Vestdijk 30 9 dagdelen 18, 25 juli, 1, 8 & 15 augustus 2019 Inschrijven >
Amsterdam - Teleportboulevard 100 9 dagdelen 18, 25 juli, 1, 8 & 15 augustus 2019 Inschrijven >
Rijswijk - Laan van Zuid Hoorn 31 9 dagdelen 18, 25 juli, 1, 8 & 15 augustus 2019 Inschrijven >
Eindhoven - Vestdijk 30 9 dagdelen 10, 17, 24 september, 1 & 8 oktober 2019 Inschrijven >
Rijswijk - Laan van Zuid Hoorn 31 9 dagdelen 10, 17, 24 september, 1 & 8 oktober 2019 Inschrijven >
Utrecht - Brennerbaan 150 35 9 dagdelen 10, 17, 24 september, 1 & 8 oktober 2019 Inschrijven >
Amsterdam - Teleportboulevard 100 9 dagdelen 10, 17, 24 september, 1 & 8 oktober 2019 Inschrijven >
Eindhoven - Vestdijk 30 9 dagdelen 8, 15, 22, 29 november & 6 december 2019 Inschrijven >
Amsterdam - Teleportboulevard 100 9 dagdelen 8, 15, 22, 29 november & 6 december 2019 Inschrijven >
Utrecht - Brennerbaan 150 35 9 dagdelen 8, 15, 22, 29 november & 6 december 2019 Inschrijven >