Verandermanagement Fasttrack


De wereld verandert voortdurend. Organisaties moeten steeds sneller op deze veranderingen kunnen inspelen. Dit vereist niet alleen een uitstekend projectmanagement, maar vraagt ook aandacht voor change management, oftewel verandermanagement.

De cursus Verandermanagement Fasttrack gaat in op de belangrijkste modellen, richtlijnen en principes op het gebied van verandermanagement. In deze training gaat u aan de slag met uw eigen casus en die van de medecursisten. Een flinke dosis praktijk dus en oefeningen die u de volgende dag al in de praktijk kunt brengen! Als onderdeel van de training legt u bovendien twee APMG-examens af. De examens leveren u internationale erkende certificaten op.

De fasttrack combineert de Foundation- en Practitioner-training in één geïntegreerd programma en behandelt de theorie en het toepassen van de materie. Dit gebeurt bij voorkeur aan de hand van uw eigen casus en in gesprek met vakgenoten uit andere organisaties en branches. De training beoogt u effectiever te maken in het herkennen, begrijpen en omgaan met:

 • het individuele veranderproces;
 • het organisatieveranderproces;
 • communicatie en stakeholdermanagement in een verandertraject;
 • praktisch verandermanagement.

Bovendien bereidt de training u voor op het succesvol afleggen van het Change Management Foundation- en Practitioner-examen (hierbij is het volgen van de lessen en het doen van het huiswerk noodzakelijk).

Het cursusmateriaal, de examens en de lunch zijn bij de cursus inbegrepen.

Accredited training is provided by Forsa advies, APMG-International Training Organisation.  

Doelgroep

U bent werkzaam als directielid, programmamanager, projectmanager, operationeel manager, portfoliomanager, verandermanager, change agent of adviseur in verandertrajecten. Voldoet u niet aan het profiel en heeft u wel interesse in deze trainingen? Wij adviseren u graag.

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist voor deze cursus.

Duur

De duur van deze cursus is zes dagen.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat

Na afloop van deze cursus kunt u deelnemen aan het Change Management Foundation- en Practitioner-examen.

Tijdens de cursus Verandermanagement Fasttrack worden de volgende onderwerpen behandeld:

Dag 1: Inleiding en individueel veranderproces

 • Inleiding verandermanagement en de context
 • Het verband tussen leren en veranderen
 • Het leerproces en de learning dip
 • Modellen voor individuele verandering
 • Motivatie
 • Individuele verschillen (onder meer MBTI)
 • Aan de slag met eigen praktijkcases

 Dag 2: Het veranderen in organisaties

 • De organisatiemetaforen (Morgan)
 • Organisatiecultuur en verandering
 • Verandermodellen op organisatieniveau
 • 3-Fasenmodel van Lewin
 • 8-Stappen model en het duale organisatiemodel van Kotter
 • Systeemdenken en de drie uitdagingen van verandering van Senge
 • Emergent change
 • Belangrijke rollen in organisatieverandering
 • Definiëren van de verandering
 • Krachtenanalyse en homeostase
 • Het ontwikkelen van een visie
 • Benefits management
 • Optioneel: u en de verandering – persoonlijk leiderschap
 • Door de dag heen aan de slag met eigen praktijkcases

Dag 3: Communicatie en het betrekken van belanghebbenden

 • Leiderschap en het betrekken van belanghebbenden
 • Zeven principes in het betrekken van belanghebbenden
 • Het identificeren en beschrijven van belanghebbenden
 • Het segmenteren van belanghebbenden bijvoorbeeld met  ‘CPIG’-segmentatie
 • Technieken om belanghebbenden in beeld te brengen
 • Het managen van relaties en mobiliseren van belanghebbenden
 • Rogers’ Innovatie Adoptie Model
 • Luisteren, leiden met betekenis en emotie, beïnvloeden
 • Professionele communicatie in verandertrajecten
 • Door de dag heen aan de slag met eigen praktijkcases

Dag 4: Verandermanagementpraktijk

 • Impact van verandering, risico en continuïteitsmodel
 • Categoriseren van de impact van verandering
 • Impact bepalen met McKinsey 7’s Model en GAP-analyse
 • Analyse van de impact op belanghebbenden
 • Veranderingsbereidheid en formule van Beckhard en Harris
 • Het effectief samenwerken begeleiders van verandering, managers uit middenkader en de doelgroep
 • Het bevorderen van veranderingsbereidheid in organisaties
 • Het vormen van een effectief (verander)team
 • Het ontwikkelen van een verandermanagementplan
 • Effectief omgaan met weerstand en het creëren en behouden van momentum
 • Door de dag heen aan de slag met eigen praktijkcases

Dag 5: Foundation-examen en laatste dag Practitioner-onderwerpen

 • Foundation-examen
 • Het opzetten van een trainingsprogramma
 • Projectmanagement: veranderinitiatieven versus projecten en programma’s
 • Verandering bestendigen
 • Hefbomen en hefboom-werking
 • Adoptie op drie niveaus (Kelman)
 • Omslagpunt en kritieke massa in verandering
 • Vicieuze en virtuoze cycli
 • Drie elkaar versterkende systemen
 • Proefexamen Change Management Practitioner bespreken
 • Door de dag heen aan de slag met eigen praktijkcases

Dag 6: Practitioner-examen

Plaats Duur Data
Rijswijk - Laan van Zuid Hoorn 31 6 dagen 28 mei, 4, 11, 18, 25 juni & 2 juli 2019 Inschrijven >
Rijswijk - Laan van Zuid Hoorn 31 6 dagen 18, 25 juli, 1, 8, 15 & 22 augustus 2019 Inschrijven >
Eindhoven - Vestdijk 30 6 dagen 18, 25 juli, 1, 8, 15 & 22 augustus 2019 Inschrijven >
Utrecht - Brennerbaan 150 35 6 dagen 18, 25 juli, 1, 8, 15 & 22 augustus 2019 Inschrijven >
Amsterdam - Teleportboulevard 100 6 dagen 18, 25 juli, 1, 8, 15 & 22 augustus 2019 Inschrijven >
Utrecht - Brennerbaan 150 35 6 dagen 10, 17, 24 september, 1, 8 & 15 oktober 2019 Inschrijven >
Rijswijk - Laan van Zuid Hoorn 31 6 dagen 10, 17, 24 september, 1, 8 & 15 oktober 2019 Inschrijven >
Eindhoven - Vestdijk 30 6 dagen 8, 15, 22, 29 november, 6 & 13 december 2019 Inschrijven >
Rijswijk - Laan van Zuid Hoorn 31 6 dagen 8, 15, 22, 29 november, 6 & 13 december 2019 Inschrijven >
Amsterdam - Teleportboulevard 100 6 dagen 8, 15, 22, 29 november, 6 & 13 december 2019 Inschrijven >