TypeScript Programmeren


JavaScript is een populaire programmeertaal, die u als webontwikkelaar of programmeur zeker moet beheersen. Het is dé programmeertaal om dynamische, interactieve webpagina’s en webapplicaties te ontwikkelen. Door het gebruik van JavaScript aan HTML-pagina’s toe te voegen kunt u pagina’s meer interactie meegeven dan mogelijk is met alleen HTML. JavaScript wordt ondersteund door Internet Explorer, Google Chrome en vele andere webbrowsers, en is daarom de aangewezen taal om te gebruiken wanneer uw pagina met verschillende browsers zal worden bekeken.

Tijdens de cursus TypeScript Programmeren leren de deelnemers de TypeScript-taal toe te passen in moderne webapplicaties. TypeScript is een op JavaScript gebaseerde taal, waaraan extra kenmerken zijn toegevoegd. Met name biedt TypeScript strong typing in plaats van de oorspronkelijke weak typing in JavaScript. In TypeScript worden fouten daarom al tijdens compilatie in plaats van tijdens run-time gedetecteerd.

De cursus gaat van start met een overzicht van TypeScript en de features van de nieuwe ECMA 6 JavaScript-standaard. Vervolgens wordt ingegaan op de installatie, mogelijke ontwikkelomgevingen en het gebruik van de diverse types in TypeScript. Ook wordt aandacht besteed aan functions in TypeScript, waarbij callbacks, closures en type guards worden besproken.

Ook objectgeoriënteerd programmeren in TypeScript met classes, constructors, inheritance en interfaces is onderdeel van het cursusprogramma. Ten slotte wordt aandacht besteed aan generics, het parametriseren van types en het gebruik van modules en namespaces in TypeScript. Na afloop van de cursus heeft u een goed inzicht in de mogelijkheden van TypeScript, dat onder andere wordt gebruikt in het JavaScript Framework Angular versie 2.

Lunch en alle cursusmaterialen zijn bij de cursus inbegrepen.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor webdevelopers die TypeScript en de EcmaScript 6 standaard willen gebruiken bij het ontwikkelen van het front-end van moderne webapplicaties.

Voorkennis

Ervaring met JavaScript en een goede kennis van JavaScript is vereist om aan deze cursus te kunnen deelnemen.

Duur

De duur van deze cursus is twee dagen.

Groepsgrootte

De groepsgrootte is maximaal vijf deelnemers.

Certificaat

Na afloop van deze opleiding ontvangen alle deelnemers een certificaat.

De volgende onderwerpen komen tijdens de cursus aan bod:

 • Module 1: TypeScript Intro
  What is TypeScript?
  Weak typing in JavaScript
  Strong Typing in TypeScript
  New features EcmaScript 6
  Installing TypeScript
  Encapsulation
  public accessors
  private accessors
  Debugging TypeScript
  Typescript IDE’s
  Visual Studio
  Webstorm
  Brackets
 • Module 2: Working with Types
  Using Built-in Types
  Numbers and Booleans
  Strings
  Object, Any, Void
  Advanced Type
  Inferred typing
  Duck-typing
  Arrays
  The any type
  Explicit casting
  Enums
  Symbols
 • Module 3: Functions in TypeScript
  Anonymous functions
  Optional parameters
  Default parameters
  The arguments variable
  Function callbacks
  Function signatures
  Callbacks and scope
  Function overloads
  JavaScript closures
  Union types
  Type guards
  Type aliases
  sync and await
 • Module 4: Classes and Objects 
  Class constructors
  Class functions
  Interfaces
  Interface function definitions
  Class modifiers
  Constructor modifiers
  Property accessors
  Static functions
  Static properties
  Interface inheritance
  Class inheritance
  Overloading with super
  Factory Pattern
  Decorators
 • Module 5: Generics
  Generic syntax
  Instantiating generic classes
  Using the type T
  Constraining the type of T
  Generic interfaces
  Generic Object Creation
  Runtime type checking
  Reflection
  Checking an object for a function
  Interface checking with generics
 • Module 6: Modules
  What are modules
  Module keyword
  Declaration file
  Global variables
  Working with modules
  Namespaces
  Importing modules
  Module Merging
  Class namespaces
  Nested namespaces
  TypeScript Definiton Manager
  Querying for packages
  Using wildcards
Plaats Duur Data
Houten - Standerdmolen 10 2 dagen 9 & 10 mei 2019 Inschrijven >
Amsterdam - Hullenbergweg 280-308 2 dagen 9 & 10 mei 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 2 dagen 4 & 5 juli 2019 Inschrijven >
Rotterdam - Provenierssingel 66 2 dagen 4 & 5 juli 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 2 dagen 5 & 6 september 2019 Inschrijven >
Amsterdam - Hullenbergweg 280-308 2 dagen 5 & 6 september 2019 Inschrijven >