Tomcat Administration


Tomcat Server is momenteel het populairste platform voor het implementeren van Java-gebaseerde webapplicaties. Tijdens onze cursus Tomcat Administration komt het beheer van de Apache Tomcat-webserver in al zijn facetten aan de orde.

De cursus Tomcat Administration start met het bespreken van de verschillende opties voor de installatie. Vervolgens wordt besproken hoe Java-webapplicaties met servlets en JSP’s kunnen worden opgezet op de server. De structuur en de configuratie-opties van webapplicaties door middel van een deployment descriptor worden daarbij behandeld.

De deelnemers raken vertrouwd met de interne architectuur van de Tomcat-server en met JMX (Java Management Extensions). Ook leren zij JMX te gebruiken om Tomcat te beheren en te controleren. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het opzetten van virtual hosting in Tomcat en de verschillende manieren om webapplicaties met behulp van authenticatie en SSL te beveiligen.

Verder wordt besproken hoe Tomcat kan worden geïntegreerd met de Apache Web Server, die de statische content kan leveren of die als loadbalancer kan fungeren. Ook databases access vanuit webapplicaties en de configuratie daarvan in Tomcat is een onderwerp in de cursus.

Ten slotte wordt besproken hoe een clusterconfiguratie van Tomcat-servers kan worden geconfigureerd, hoe failover van applicaties in het geval van servercrashes kan worden gewaarborgd en hoe applicaties schaalbaar kunnen worden gemaakt. De JMeter-tool zal worden gebruikt om de prestaties van webapplicaties te meten.

De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatieslides. De concepten worden toegelicht met demo’s. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. Het cursusmateriaal en de lunch zijn bij de cursus inbegrepen.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor systeembeheerders en webdevelopers, die de Tomcat-server moeten beheren en configureren, en die applicaties op Tomcat moeten installeren.

Voorkennis

Deelnemers moeten beschikken over elementaire computervaardigheden. Kennis van webapplicaties en andere webservers is bevorderlijk voor een goede begripsvorming.

Duur

De duur van deze cursus is drie dagen.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat

Na afloop van deze opleiding ontvangen alle deelnemers een certificaat.

Module 1: Tomcat Introduction

 • What is Tomcat?
 • What is the ASF?
 • Apache Name and Marketshare
 • Java Overview
 • Java EE Servers
 • Tomcat and JDK versions
 • Servlet and JSP versions
 • Tomcat Binary Distributions
 • Zip Installation
 • Exe Installation
 • Tomcat Directories
 • Server Configuration Files
 • Other Configuration Files
 • Tomcat’s webapps directory
 • Tomcat Manager Application
 • Troubleshooting

Module 2: Java Web Applications

 • What is a servlet?
 • Servlet Characteristics
 • Possible servlet tasks
 • What is a JSP?
 • JSP Translation Time
 • JSP Request Time
 • Form Submissions
 • POST and GET Data
 • Sessions
 • Web Application Structure
 • Registering Web Applications
 • WAR Files
 • Deployment Descriptor
 • Defining Custom URL’s
 • Preloading pages
 • Error pages

Module 3: Tomcat Architecture

 • Tomcat Architecture
 • Structure server.xml
 • The Server
 • The Service
 • Connectors
 • Deployment Scenario’s
 • The Engine
 • The Host
 • The Context
 • Resources
 • The Realm
 • The Valves
 • Lifecycle Listeners
 • Apache Portable Runtime
 • Remaining Classes

Module 4: Tomcat Class Loading

 • Class Loading
 • Class Loading Process
 • Class Loaders in JVM
 • Delegation Model
 • Custom Class Loaders
 • Class Loader Behavior
 • Class Loader Namespace
 • Example Custom Class Loader
 • Tomcat Custom Class Loaders
 • Tomcat Class Loaders
 • System Class Loader and Tomcat
 • Common Class Loader
 • Web Application Class Loader
 • Class Loader Order

Module 5: Tomcat and JMX

 • What is JMX?
 • JMX API
 • JMX Goal
 • Where is JMX used?
 • Managed Beans
 • Standard Mbeans
 • MBean Server
 • Naming MBeans
 • JMX Architecture
 • JVM Instrumentation MBeans
 • Accessing the JMX Agent
 • JMX in Tomcat

Module 6: Virtual Hosting

 • Virtual Hosting
 • Name-based Virtual Hosts
 • Virtual Host Configuration
 • Engine with Virtual Hosts
 • Directory Structure Virtual Hosts
 • Virtual Host Element
 • Host File Name-based Hosting
 • IP-based Virtual Hosts
 • Multiple IP addresses per NIC
 • Separate JVM for Each Host
 • Server Configuration more JVM’s
 • Host Configuration more JVM’s

Module 7: Connecting to Databases

 • Java Database Connectivity
 • JDBC Overall Architecture
 • JDBC Operation
 • JDBC Executing a Statement
 • Sample code JDBC
 • ClassNotFoundException
 • Evolving JDBC versions
 • JDBC Driver Types
 • Tomcat and JDBC
 • JNDI Emulation and Pooling
 • Configuring JNDI Resources
 • Context.xml in META-INF
 • JDBC in Web Applications
 • Tomcat Connection Pooling
 • Preventing Connection Leaks

Module 8: Tomcat Security

 • Verifying Download Integrity
 • Remove Default Applications
 • Change SHUTDOWN command
 • Special Tomcat Account
 • Securing JVM
 • Securing Web Applications
 • HTTP Basic Authentication
 • HTTP Digest Authentication
 • Declarative security
 • Programmatic security
 • Form-based Authentication
 • Combined Security Mechanisms
 • SSL Overview
 • SSL Characteristics
 • SSL Handshakes

Module 9: Tomcat Logging

 • Logging
 • Logging in Java
 • Java Util Logging
 • Levels and Log Methods
 • Tomcat Logging
 • Logging Configuration
 • log4j Characteristics
 • log4j Configuration
 • Loggers
 • Logger Output Hierarchy
 • Inheriting Logging Levels
 • Logger Names
 • Log Levels
 • Appenders and Layouts
 • Log Analyzer Tools
 • Commons Logging

Module 10: Stack Tracing

 • Error Conditions
 • Exceptions in Java
 • Exception Handling
 • Syntax Exception Handling
 • Finally Clause
 • Exception information
 • Stack Traces
 • Generated Stack Trace
 • Predefined Exceptions
 • NullPointerExceptions
 • ClassCastExceptions
 • NumberFormat Exceptions
 • Multiple catch clauses
 • User Defined Exceptions
 • Chained Exceptions
 • Reading Stack Traces
 • Assertions

Module 11: Tomcat and Apache

 • Tomcat Apache Communication
 • Apache Web Server
 • Advantages Using Web Server
 • Apache Installation
 • Apache Directory Structure
 • Apache Directories
 • Configuring AJP
 • Configuring mod_jk Connector
 • Install mod_jk
 • Create mod_jk.conf File
 • Create a Worker
 • Configure httpd.conf
 • Proxying traffic to Tomcat
 • Using mod_proxy

Module 12: Tomcat Clustering

 • What is Clustering?
 • Clustering Terminology
 • Clustering Types
 • Tomcat Vertical Clustering
 • Load Balancing
 • Sticky Sessions
 • Load Balancing Configuration
 • Propery File Load Balancing
 • Distributed Web Applications
 • Session Sharing Backends
 • In-Memory Session Replication
 • SimplecpCluster Configuration
 • Apache Tribes Framework
 • Delta and BackupManager
 • Persistent Session on File System
 • Persistent Session in Database
Voor deze cursus zijn momenteel geen data gepland. Neem via onderstaand formulier contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden.