TOGAF Practitioner (inclusief examen)


Enterprise Architectuur beschrijft een organisatie vanuit integraal business- en ICT-perspectief. Daarmee kan een organisatie bedrijfsbreed richting en sturing geven aan de veranderingen binnen haar business- en de ICT-inrichting. Centraal in deze op TOGAF gebaseerde methode staat de Architecture Development Method. Deze beschrijft de verschillende fasen van ontwikkeling en beheer van de Enterprise Architectuur.

Het framework, dat is gebaseerd op TOGAF, is een open en leveranciersonafhankelijke methode voor het ontwikkelen en beheren van Enterprise Architecturen. De kern bestaat uit een procesmodel voor het ontwikkelen van architecturen en het invoeren hiervan. Om dit proces uit te voeren en architectuur te beheren zijn de volgende onderdelen beschreven:

 • Architecture Development Method – het hart van Enterprise Architecture, dat in processtappen de architectuur ontwikkelt en beschrijft;
 • Enterprise Capability Framework – in dit deel worden de organisatorische aspecten van de architectuur-lifecycle beschreven. Zaken die van belang zijn, zijn bijvoorbeeld besturing, governance en de organisatorische afwegingen op gebied van mens en technologie;
 • ADM Guidelines & Techniques – in dit deel vindt men specifieke technieken en richtlijnen die nuttig zijn bij het uitvoeren van de ADM;
 • Enterprise Continuum & Tools – beschrijft de interne administratie van architectuuronderdelen. Het beschrijft de structuur, de opzet en beheren van een architectuur repository;
 • Reference Models – beschrijft de opbouw en toepassing van twee referentiemodellen;
 • Architecture Content Framework – beschrijft de vanuit de ADM gegenereerde ‘deliverables’. Een deliverable is een formele uitkomst van een stap of fase en bestaat uit bouwstenen en artefacten.

De training bereidt u voor op het officiële TOGAF Practitioner (level 2) examen. De training geeft diepgaand inzicht in het ontwikkelen en beheren van architectuur. In de training wordt gebruik gemaakt van een casus. Op deze manier wordt de gedoceerde theorie direct in de praktijk toegepast.

Het examen wordt standaard afgenomen in het Engels. Het examen is (nog) niet beschikbaar in het Nederlands. Indien u het examen wilt afleggen, dan kunt u na afloop van de training een examenvoucher opvragen. Dit examen is een open boek examen en bestaat uit 8 meerkeuze scenariovragen die binnen 90 minuten gemaakt dienen te worden. De cesuur voor het behalen van deze certificering is 60%.

Cursusmateriaal en lunch zijn bij de prijs inbegrepen. Ook de kosten van de voucher zijn in de prijs van de training opgenomen.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor architecten en specialisten die zich bezighouden met een vorm van Enterprise Architectuur, zoals business, applicatie, data, technologie, beheer en security-architectuur. Bovendien is de cursus geschikt voor IT-professionals met een rol binnen architectuurprojecten die een goede basiskennis ten aanzien van TOGAF willen hebben. 

Voorkennis

Een afgerond TOGAF Foundation training is noodzakelijk voor het goed kunnen volgen van deze training. Affiniteit met (Enterprise) Architectuur aanbevelenswaardig om de aangereikte informatie beter te kunnen consumeren.

Duur

De duur van de opleiding is twee dagen.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat

Na slagen voor het examen ontvangt u een certificaat.

Tijdens de cursus komen de volgende onderwepen aan bod:

Deel 1: Preliminary Phase

 • Input/stappen/output van deze fase
 • Samenhang tussen Scoping, Architectuur Landschap, Architecture Governance en Samenstelling Organisatie
 • Eigenschappen Content Metamodel
 • Eigenschappen Repository

Deel 2: Phase A – Architecture Vision

 • Input/stappen/output van deze fase
 • Inrichten van een Architecture Project
 • Uitvoeren van Stakeholder Management
 • Gebruik van Business Transformation Readiness
 • Noodzaak van Business Scenarios
 • Interoperability-eisen
 • Effect van Capability-Based planning
 • Doelstelling van Statement of Architecture Work

Deel 3: Phase B – Business Architecture

 • Input/stappen/output van deze fase
 • Toepassing van Building Blocks in Architecturen
 • Business Architecture Artefacten
 • Gebruik van Gap Analysis technieken
 • Doelstelling van Architecture Roadmap
 • Doelstelling van Architecture Requirements Specification
 • Doelstelling van Architecture Definition Document

Deel 4: Phase C – Information Systems Architecture

 • Input/stappen/output van deze fase
 • Application Architecture Artefacten
 • Data Architecture Artefacten
 • Gebruik van III-RM in een Information Systems Architecture

Deel 5: Phase D – Technology Architecture

 • Input/stappen/output van deze fase
 • Eigenschappen van het modelleerproces in de Technology Architecture
 • Gebruik van TRM in Technology Architecture
 • Technology Architecture Artifacten

Deel 6: Phase E – Opportunities & Solutions

 • Input/stappen/output van deze fase
 • Gebruik Migration Plannings technieken voor in kaart brengen van afhankelijkheden
 • Opstellen van Plannings en Migratie strategie
 • Doelstelling van Implementation and Migration Plan

Deel 7: Phase F – Migration Planning

 • Input/stappen/output van deze fase
 • Afstemming met de Organisatie
 • Gebruik Migration Plannings technieken voor in kaart brengen van vorderingen
 • Doelstelling Implementation Governance Model

Deel 8: Phase G – Implementation Governance

 • Input/stappen/output van deze fase
 • Eigenschappen van Architecture Governance
 • Uitvoeren van Perform Compliance Reviews
 • Relatie tussen Risk Management en Governance

Deel 9: Phase H – Architecture Change Management

 • Input/stappen/output van deze fase
 • Beheer van de Enteprise Architectuur
Plaats Duur Data
Utrecht - Graadt van Roggenweg 328 2 dagen 17 &18 juni 2019 Inschrijven >
Utrecht - Graadt van Roggenweg 328 2 dagen 23 & 24 september 2019 Inschrijven >
Den Haag - Lange Vijverberg 4-5 2 dagen 10 & 11 oktober 2019 Inschrijven >
Utrecht - Graadt van Roggenweg 328 2 dagen 12 & 13 december 2019 Inschrijven >