TOGAF Foundation (inclusief examen)


Enterprise Architectuur beschrijft een organisatie vanuit integraal business- en ICT-perspectief. Daarmee kan een organisatie bedrijfsbreed richting en sturing geven aan de veranderingen binnen haar business- en de ICT-inrichting. Centraal in deze op TOGAF gebaseerde methode staat de Architecture Development Method. Deze beschrijft de verschillende fasen van ontwikkeling en beheer van de Enterprise Architectuur.

Het framework, dat is gebaseerd op TOGAF, is een open en leveranciersonafhankelijke methode voor het ontwikkelen en beheren van Enterprise Architecturen. De kern bestaat uit een procesmodel voor het ontwikkelen van architecturen en het invoeren hiervan. Om dit proces uit te voeren en architectuur te beheren zijn de volgende onderdelen beschreven:

 • Architecture Development Method (ADM) – het hart van Enterprise Architecture, dat in processtappen de architectuur ontwikkelt en beschrijft;
 • Enterprise Capability Framework – in dit deel worden de organisatorische aspecten van de architectuur-lifecycle beschreven. Zaken die van belang zijn, zijn bijvoorbeeld besturing, governance en de organisatorische afwegingen op gebied van mens en technologie;
 • ADM Guidelines & Techniques – in dit deel vindt men specifieke technieken en richtlijnen die nuttig zijn bij het uitvoeren van de ADM;
 • Enterprise Continuum & Tools – beschrijft de interne administratie van architectuuronderdelen. Het beschrijft de structuur, de opzet en beheren van een architectuur repository;
 • Reference Models – beschrijft de opbouw en toepassing van twee referentiemodellen;
 • Architecture Content Framework – beschrijft de vanuit de ADM gegenereerde ‘deliverables’. Een deliverable is een formele uitkomst van een stap of fase en bestaat uit bouwstenen en artefacten.

De training bereidt u voor op het officiële TOGAF Foundation (level 1) examen. De training geeft diepgaand inzicht in het ontwikkelen en beheren van architectuur. In de training wordt gebruik gemaakt van een casus. Op deze manier wordt de gedoceerde theorie direct in de praktijk toegepast.

Het examen wordt standaard afgenomen in het Engels. Het examen is (nog) niet beschikbaar in het Nederlands. Indien u het examen wilt afleggen, dan kunt u na afloop van de training een examenvoucher opvragen. Het TOGAF Foundation (level 1) examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen, die binnen 60 minuten gemaakt dienen te worden. De cesuur voor het behalen van de certificering is 55%.

Cursusmateriaal en lunch zijn bij de prijs inbegrepen. Ook de kosten van de examenvoucher zijn  in de prijs van de training opgenomen.

Doelgroep

Deze training is bestemd voor architecten en specialisten die zich bezighouden met een vorm van Enterprise Architectuur, zoals: business, applicatie, data, technologie, beheer en security-architectuur. Daarnaast is de cursus geschikt voor IT professionals met een rol binnen architectuurprojecten die goede basiskennis willen hebben ten aanzien van de methode die is gebaseerd op TOGAF.

Voorkennis

Affiniteit met (Enterprise) Architectuur wordt aangeraden.

Duur

De training duurt twee dagen. Het eventuele examen wordt separaat van de training op een door u gekozen tijdstip en locatie afgenomen.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat

Na het behalen van het examen ontvangt u een certificaat.

Tijdens de training komen de volgende onderwerpen uitgebreid aan bod:

Deel 1: Introductie

 • Introductie Enterprise Architectuur
 • Positie Enterprise Architectuur
 • Overzicht van Enterprise Architecture concepten

Deel 2:Enterprise Architecture Concepten

 • Architecture Capability Framework
 • Architecture Develop Method (ADM)
 • Guidelines & Techniques
 • Enterprise Continiuum & Tools
 • Reference Models
 • Architecture Content Framework

Deel 3: Doorlopen van de ADM

 • Preliminary Phase
 • Phase A Architecture Vision
 • Phase B Business Architecture
 • Phase C Information Systems Architecture
 • Phase D Technology Architecture
 • Phase E: Opportunities & Solutions
 • Phase F: Migration Planning
 • Phase G: Implementation Governance
 • Phase H: Architecture Change Management
Plaats Duur Data
Utrecht - Graadt van Roggenweg 328 2 dagen 13 & 14 mei 2019 Inschrijven >
Utrecht - Graadt van Roggenweg 328 2 dagen 10 & 11 juli 2019 Inschrijven >
Utrecht - Graadt van Roggenweg 328 2 dagen 8 & 9 augustus 2019 Inschrijven >
Den Haag - Lange Vijverberg 4-5 2 dagen 7 & 8 oktober 2019 Inschrijven >
Utrecht - Graadt van Roggenweg 328 2 dagen 26 & 27 november 2019 Inschrijven >