TOGAF – Fasttrack (Foundation & Practitioner) inclusief examens


Enterprise Architectuur beschrijft een organisatie vanuit integraal business- en ICT-perspectief. Daarmee kan een organisatie bedrijfsbreed richting en sturing geven aan de veranderingen binnen haar business- en de ICT-inrichting. Centraal in deze op TOGAF gebaseerde methode staat de Architecture Development Method. Deze beschrijft de verschillende fasen van ontwikkeling en beheer van de Enterprise Architectuur.

Het framework, dat is gebaseerd op TOGAF, is een open en leveranciersonafhankelijke methode voor het ontwikkelen en beheren van Enterprise Architecturen. De kern bestaat uit een procesmodel voor het ontwikkelen van architecturen en het invoeren hiervan. Om dit proces uit te voeren en architectuur te beheren zijn de volgende onderdelen beschreven:

 • Architecture Development Method (ADM) – het hart van Enterprise Architecture, dat in processtappen de architectuur ontwikkelt en beschrijft;
 • Enterprise Capability Framework – in dit deel worden de organisatorische aspecten van de architectuur-lifecycle beschreven. Zaken die van belang zijn, zijn bijvoorbeeld besturing, governance en de organisatorische afwegingen op gebied van mens en technologie;
 • ADM Guidelines & Techniques – in dit deel vindt men specifieke technieken en richtlijnen die nuttig zijn bij het uitvoeren van de ADM;
 • Enterprise Continuum & Tools – beschrijft de interne administratie van architectuuronderdelen. Het beschrijft de structuur, de opzet en beheren van een architectuur repository;
 • Reference Models – beschrijft de opbouw en toepassing van twee referentiemodellen;
 • Architecture Content Framework – beschrijft de vanuit de ADM gegenereerde ‘deliverables’. Een deliverable is een formele uitkomst van een stap of fase en bestaat uit bouwstenen en artefacten.

De training Enterprise Architecture based on TOGAF – Fasttrack (Level 1 & 2) bereidt u voor op de TOGAF 9.1 Certified (level 1 + 2) examens. De training geeft diepgaand inzicht in het ontwikkelen en beheren van architectuur volgens TOGAF. In de training wordt gebruik gemaakt van een casus. Op deze manier wordt de gedoceerde theorie direct in de praktijk toegepast. Op de eerste dag scheppen wij een algemeen beeld van Enterprise Architectuur.

Daarnaast gaan wij in op de generieke concepten uit de behandelde methode. Dit doen wij door een overview te geven van het gehele boek. De tweede dag staat in het teken van het uitwerken van een architectuurtraject op basis van een casus, waarbij de concepten die de vorige dag zijn behandeld nogmaals worden behandeld.

De derde en vierde dag staan in het teken van verdieping. We breiden de stof verder uit en gaan verder in op de eerder behandelde stof. Ieder onderdeel wordt afgesloten met een vraag, die vergelijkbaar is met de examenvragen van Level 2.

De afsluiting van deze cursus bestaat uit twee optionele examens. De examens kunnen op een door u gekozen tijdstip en locatie worden afgenomen in een Prometric test center (www.prometric.com)

Het TOGAF 9 Foundation (level 1) examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen, die binnen 60 minuten gemaakt dienen te worden. De cesuur voor het behalen van de certificering is 55%.

Het TOGAF 9 Certified (Level 2) examen bestaat uit acht meerkeuzescenariovragen, die binnen 90 minuten gemaakt dienen te worden. De cesuur voor het behalen van de certificering is 60%.

Het cursusmateriaal, de lunch en de examenkosten zijn bij de prijs inbegrepen.

Doelgroep

Deze training is bestemd voor architecten en specialisten die zich bezighouden met een vorm van Enterprise Architectuur, zoals: business, applicatie, data, technologie, beheer en security-architectuur. Daarnaast is de cursus geschikt voor IT professionals met een rol binnen architectuurprojecten die goede basiskennis willen  hebben ten aanzien van de methode die is gebaseerd op TOGAF.

Voorkennis

Affiniteit met (Enterprise) Architectuur wordt aangeraden.

Duur

De training duurt vier dagen. De training bestaat uit twee aaneengesloten dagen Enterprise Architecture Level 1 based on TOGAF en twee aaneengesloten dagen Enterprise Architecture Level 2 based on TOGAF. De examens worden separaat van de training, op een door u gekozen tijdstip en locatie, afgenomen via Prometric.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat

Na het behalen van het examen ontvangt u een certificaat.

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

Deel 1: Introductie

 • Introductie Enterprise Architectuur
 • Positie Enterprise Architectuur
 • Overzicht van Enterprise Architecture concepten

Deel 2: Enterprise Architecture Concepten

 • Architecture Capability Framework
 • Architecture Develop Method (ADM)
 • Guidelines & Techniques
 • Enterprise Continiuum & Tools
 • Reference Models
 • Architecture Content Framework

Deel 3: Doorlopen van de ADM

 • Preliminary Phase
 • Phase A Architecture Vision
 • Phase B Business Architecture
 • Phase C Information Systems Architecture
 • Phase D Technology Architecture
 • Phase E: Opportunities & Solutions
 • Phase F: Migration Planning
 • Phase G: Implementation Governance
 • Phase H: Architecture Change Management
Plaats Duur Data
Utrecht - Graadt van Roggenweg 328 4 dagen 13, 14, 17 & 18 juni 2019 Inschrijven >
Den Haag - Lange Vijverberg 4-5 4 dagen 7, 8, 10 & 11 oktober 2018 Inschrijven >
Utrecht - Graadt van Roggenweg 328 4 dagen 26, 27 november, 12 & 13 december 2019 Inschrijven >