TMap Suite Test Engineer (inclusief examen)


Organisaties worden zich in toenemende mate bewust van de afhankelijkheid van de informatiesystemen die zij gebruiken. Mede hierdoor neemt de aandacht voor de kwaliteit van de informatiesystemen die in productie worden genomen sterk toe. Testen is een van de belangrijkste manieren om vast te stellen of een informatiesysteem voldoet aan de kwaliteitseisen.

De cursus  TMap Suite Test Engineer is gebaseerd op de vernieuwde versie van TMap. Steeds meer bedrijven realiseren zich dat de kwaliteit van IT-producten van groot belang is voor een succesvolle bedrijfsvoering. Een kwalitatief goed systeemontwikkelproces is onmisbaar bij het opleveren van IT-producten en bij het voorkomen van fouten. Testen is nodig om de opdrachtgever inzicht te geven in de kwaliteit van informatiesystemen en de risico’s bij inproductiename. De Test Management approach (TMap) is hét voorbeeld van een gestructureerde testaanpak. TMap Suite is de afgelopen jaren ontwikkeld tot een zeer volledige aanpak, die in alle project- en klantsituaties toegevoegde waarde biedt. De TMap Suite Engineertraining is gebaseerd op drie uitgangspunten die gezamenlijk de TMap Suite beschrijven:

 • de TMap Human Driven (HD) aanpak die speciaal ontwikkeld is voor de nieuwe Agile en Human Driven wereld;
 • de aanpak TMap NEXT voor resultaat gedreven testen;
 • de building blocks van TMap Next die specifieke oplossingen beschrijven voor testproblemen welke door testers op een flexibele manier in hun testaanpak kunnen worden toegepast.

TMap is als teststandaard toonaangevend. Honderden organisaties passen – wereldwijd – TMap toe. Bezitters van het certificaat TMap Suite Engineer weten hoe tests moeten worden voorbereid, gespecificeerd en uitgevoerd, welke technieken, infrastructuur en hulpmiddelen hiervoor gehanteerd kunnen worden en hoe dit past binnen de fasering van een testproces.

Tijdens de training TMap Suite Test Engineer gaat u aan de slag met het faseren van testen en testontwerptechnieken. Verder leert u de Business Driven Test Management aanpak en de adaptieve testmethode toepassen. Na afloop van de training TMAP Suite Test Engineer beschikt u over de kennis om als zelfstandig tester aan de slag te gaan.

Na afloop van de training is het mogelijk om het EXIN-examen te doen. De examenkosten zijn in de prijs opgenomen. Het examen bestaat uit 30 multiple-choicevragen, waarvan u er minimaal 20 goed dient te hebben om te slagen voor het examen. Het examen kan zowel bij ons op locatie, als online worden afgenomen. Wij vertellen u graag over de verschillende mogelijkheden.

Cursusmateriaal, lunch en examenkosten (ter waarde van € 198,-) zijn bij de prijs inbegrepen.

Doelgroep

De cursus TMap Suite Test Engineer is bestemd voor iedereen die betrokken is bij het organiseren van testen voor de informatievoorziening: (beginnende) testers, key-users, super-users, functioneel beheerders, ontwikkelaars, projectmanagers, kwaliteitsmanagers, informatieanalisten en consultants.

Voorkennis

Voor deze cursus is geen specifieke voorkennis nodig.

Duur

De duur van de opleiding is twee dagen.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat

Alle deelnemers ontvangen na afloop een certificaat.

Tijdens deze praktijkgerichte cursus TMap Suite Test Engineer worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • kader van testen;
  • de TMap Suite;
  • gestructureerd testen;
  • de essenties van TMap
 • fasering van acceptatietesten en systeemtesten;
 • testmanagement activiteiten;
 • testuitvoerende activiteiten;
 • het ontwerpen van testen;
 • ontwikkeltesten;
 • examentraining.
Plaats Duur Data
Den Haag - Lange Vijverberg 4-5 2 dagen 26 & 27 maart 2019 Inschrijven >
Utrecht - Graadt van Roggenweg 328 2 dagen 23 & 24 april 2019 Inschrijven >
Utrecht - Graadt van Roggenweg 328 2 dagen 10 & 13 mei 2019 Inschrijven >
Utrecht - Graadt van Roggenweg 328 2 dagen 17 & 18 juli 2019 Inschrijven >
Utrecht - Graadt van Roggenweg 328 2 dagen 21 & 22 augustus 2019 Inschrijven >
Den Haag - Lange Vijverberg 4-5 2 dagen 2 & 3 september 2019 Inschrijven >
Utrecht - Graadt van Roggenweg 328 2 dagen 10 & 11 oktober 2019 Inschrijven >
Den Haag - Lange Vijverberg 4-5 2 dagen 13 & 14 november 2019 Inschrijven >