Test Driven Development met JUnit


Test-Driven Development (TDD) is een ontwikkelmethode voor software, waarbij eerst tests worden geschreven en daarna pas de code. De naam Test-Driven Development komt van Kent Beck, die deze techniek in 2003 op papier heeft gezet en daardoor de bekendheid ervan verbeterd heeft. Het valt onder de Agile-softwareontwikkeling.

De cursus Test Driven Development met JUnit leert de deelnemers de beginselen van en de redenering achter Test Driven Development, en de rol van unit testing daarin. Na een overzicht van de verschillende types van testen en het gebruik ervan wordt uitgebreid aandacht besteed aan de werking van de JUnit library, de integratie van deze library in Eclipse en het gebruik van assertions in Test Cases en Test Suites. Fixtures voor de formulering van de pre-en postcondities van Test Cases worden besproken, evenals de automatisering van tests en het concept van continuous integration.

Vervolgens komt de methodologie van Test Driven Development (TDD) aan de orde, worden de drie regels van TDD en de stappen in TDD uitgelegd en komen de voordelen en de beperkingen van TDD ter sprake. De deelnemers zullen TDD oefenen op zogenaamde code Kata’s, kleine programmeerproblemen die zij oplossen met behulp van TDD.

Na een overzicht van het belang van het schrijven van clean code wordt het gebruik van stubs en mocks behandeld. Deze stubs en mocks worden in een testomgeving gebruikt als vervanging voor code die nog niet klaar is. In een productie-omgeving komt echte code dan voor de stubs of mocks in de plaats. Hierbij wordt de Mockito library gebruikt als voorbeeld van een mocking framework. Tot slot wordt aandacht besteed aan de database unit testen met behulp van DbUnit en het testen van webapplicaties met behulp van HtmlUnit.

De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides en wordt afgewisseld met praktische oefeningen. Demo’s dienen ter verduidelijking van de behandelde concepten. Het cursusmateriaal en de lunch zijn bij de cursus inbegrepen.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor ervaren Java developers die JUnit willen gebruiken voor Test Driven Development.

Voorkennis

Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is kennis van en ervaring met programmeren in Java vereist.

Duur

De duur van deze cursus is twee dagen.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat

Na afloop van deze opleiding ontvangen alle deelnemers een certificaat.

Tijdens de cursus Test Driven Development met JUnit worden de volgende modules behandeld:

Module 1: Unit Testing

 • What is Unit Testing?
 • Benefits of Unit Testing
 • Manual Testing
 • Automated Testing
 • Time to Test
 • Unit Test Example
 • Unit Testing Best Practises
 • Using Seams
 • Testing Frameworks
 • Other Types of Testing
 • Continuous Integration
 • Regression Testing
 • Usability Testing
 • Exploratory Testing
 • Acceptance Tests
 • Concurrency Bug
 • Concurrency Testing

Module 2: JUnit

 • What is JUnit?
 • JUnit Features
 • JUnit Integration
 • JUnit View in Eclipse
 • JUnit Test Code
 • JUnit Classes
 • JUnit Class Diagram
 • Test Cases
 • TestCase Class
 • TestResult Class
 • JUnitCore
 • Assert Statements
 • Assert Class
 • Fixtures
 • Test Suites
 • Annotations
 • Special Cases
 • Testing for Exceptions

Module 3: Test Driven Development

 • What is Test Driven Development?
 • Traditional Testing versus TDD
 • Three Rules of TDD
 • Steps in TDD
 • Test Cycles
 • Benefits of TDD
 • Limitations of TDD
 • Testing versus Design
 • TDD Adaptation
 • Behavior Driven Development
 • Designing for Testing
 • Code Kata’s
 • Example Kata
 • Domain Model
 • Kata Test and Implementation

Module 4: Clean Code

 • What is Clean Code?
 • Clean Code Principles
 • Technical Debt
 • Meaningful Naming
 • Naming Guidelines
 • What to Avoid
 • Functions
 • Abstraction Level
 • Switch Statements
 • Function Arguments
 • Avoid Side Effects
 • Command Query Separation
 • Comments
 • Expressing in Code
 • Good Comments
 • Bad Comments
 • Code Smells

Module 5: Stubs and Mocks

 • Using Test Doubles
 • What are Stubs?
 • Stub Usage
 • Method under Test
 • Stub HTTP Connection
 • Stubbing Web Server
 • Use Embedded Web Server
 • Stubbing Server Resources
 • Using Jetty Handlers
 • Mock Object
 • Simple Mock Example
 • Collaborating Objects
 • Mock Implementation
 • Test using Mock
 • Anti Patterns
 • Using Mockito

Module 6: Database Unit Testing

 • Unit Testing Data Access
 • Types of DB Unit Testing
 • Database Integration Unit Testing
 • DB Unit
 • Advantages of DBUnit
 • DB Unit Life Cycle
 • Core Components
 • IDataSet Implementations
 • Concrete Database Operations
 • Presetting Database Data
 • Extract Data From Database
 • DBUnit Fixture
 • Setup Tables and Dataset
 • Data Access Test Cases
 • Abstract Class Fixture

Module 7: Web Application Testing

 • Testing Web Applications
 • What is HTMLUnit
 • HTMLUnit Features
 • Simple HTMLUnit Test
 • Imitating Browsers
 • HTML Form Test
 • Finding Specific Elements
 • Button Click Test
Plaats Duur Data
Houten - Standerdmolen 10 2 dagen 11 & 12 april 2019 Inschrijven >
Rotterdam - Provenierssingel 66 2 dagen 11 & 12 april 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 2 dagen 13 & 14 juni 2019 Inschrijven >
Amsterdam - Hullenbergweg 280-308 2 dagen 13 & 14 juni 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 2 dagen 8 & 9 augustus 2019 Inschrijven >
Rotterdam - Provenierssingel 66 2 dagen 8 & 9 augustus 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 2 dagen 10 & 11 oktober 2019 Inschrijven >
Amsterdam - Hullenbergweg 280-308 2 dagen 10 & 11 oktober 2019 Inschrijven >
Rotterdam - Provenierssingel 66 2 dagen 12 & 13 december 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 2 dagen 12 & 13 december 2019 Inschrijven >