Test Driven Development met JUnit

Test-Driven Development (TDD) is een ontwikkelmethode voor software waarbij eerst tests worden geschreven en daarna pas de code. De naam Test-Driven Development komt van Kent Beck, die deze techniek in 2003 op papier heeft gezet en daardoor de bekendheid ervan verbeterd heeft. Het valt onder de agile-softwareontwikkeling.

De cursus Test Driven Development met JUnit leert de deelnemers de beginselen van en de redenering achter Test Driven Development, en de rol van unit testing daarin. Na een overzicht van de verschillende types van testen en het gebruik ervan wordt uitgebreid aandacht besteed aan de werking van de JUnit library, de integratie van deze library in Eclipse en het gebruik van assertions in Test Cases en Test Suites. Fixtures voor de formulering van de pre-en postcondities van Test Cases worden besproken, evenals de automatisering van tests en het concept van continuous integration. 

Vervolgens komt de methodologie van Test Driven Development (TDD) aan de orde, worden de drie regels van TDD en de stappen in TDD uitgelegd en komen de voordelen en de beperkingen van TDD ter sprake. De deelnemers zullen TDD oefenen op zogenaamde code Kata's, kleine programmeerproblemen die zij oplossen met met behulp van TDD. Na een overzicht van het belang van het schrijven van clean code wordt het gebruik van stubs en mocks behandeld. Deze stubs en mocks worden in een testomgeving gebruikt als vervanging voor code die nog niet klaar is. In een productie-omgeving komt echte code dan voor de stubs of mocks in de plaats. Hierbij wordt de Mockito library gebruikt als voorbeeld van een mocking framework. Tot slot wordt aandacht besteed aan de database unit testen met behulp van DbUnit en het testen van web applicaties met behulp van HtmlUnit.

De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides en wordt afgewisseld met praktische oefeningen. Demos dienen ter verduidelijking van de behandelde concepten.  

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor ervaren Java developers die JUnit willen gebruiken voor Test Driven Development.

Voorkennis
Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is kennis van en ervaring met programmeren in Java vereist.

Duur
De duur van deze cursus is twee dagen.

Groepsgrootte
De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat
Na afloop van deze opleiding ontvangen alle deelnemers een certificaat.

Inclusief
Cursusmateriaal en lunch.

 

JUnit testen