Symfony Framework Programmeren


Symfony is een PHP-framework, dat met name geschikt is voor het bouwen van grote applicaties en websites. Zowel bij front-end als bij back-end ontwikkeling kan Symphony worden ingezet.

Tijdens de cursus Symfony Framework Programmeren leert u moderne PHP-applicaties bouwen met het state of the art Symfony Framework. Symfony heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een van de meest populaire PHP-frameworks. Dit is te danken aan het gebruiksgemak, de goede performance, het dependency injection mechanisme en de rechtstreeks inzetbare componenten.

In de cursus leert u Symfony te installeren en een omgeving te prepareren voor applicatie-ontwikkeling. Aan de orde komen Symfony’s routing architecture, het opvangen van requests en het genereren van responses. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de Twig templates en template inheritance. Vervolgens wordt ingegaan op de Doctrine Object Relational Mapping implementatie, waarmee PHP classes en hun relaties worden opgeslagen in de database.

Symfony biedt veel faciliteiten voor Forms en ook deze worden uitgebreid besproken. Hierbij komt tevens form validatie aan de orde. Vervolgens wordt ingegaan op service classes, de service architecture en het registreren van services bij de container. Eveneens wordt ingegaan op de security faciliteiten die Symfony te bieden heeft, zoals authentication en authorization met de User Entity class.

Verder komen gevanceerde onderwerpen zoals de kernel van Symfony, het ingrijpen op de routering en de implementatie van dependency injection aan bod. Ten slotte is er aandacht voor de creatie van een Rest API met Symfony. Aan het eind van de cursus heeft u een uitgebreide cases study met Symfony doorlopen en bent u in staat robuste Web applicaties met Symfony maken.

De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatieslides. De concepten worden toegelicht met demo’s. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen.

Lunch en alle cursusmaterialen zijn bij de prijs inbegrepen.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor PHP developers die robuuste en onderhoudbare webapplications willen ontwikkelen met het Symfony PHP Framework.

Voorkennis

Ervaring met PHP Programmeren en objectgeoriënteerd programmeren met PHP is vereist om aan deze cursus te kunnen deelnemen.

Duur

De duur van deze cursus is vier dagen.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte bedraagt acht deelnemers.

Certificaat

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Symfony Framework Programming.

Module 1: Symfony 3 Intro
Installing Symfony
Create Project
Start Server
Console commands
Namespaces
Controller and Route
Returning Response
Routing Wildcards
Services Intro
Rendering a Template
Creating Twig Templates
Web Debug Toolbar
Loading CSS and JS Assets
asset function
Generating URL’s
JSON Controller

Module 2: Configuration
What are Bundles?
Bundle registration
Fetch and Use Service
Lazy Fetching
config.yml
List of Configurations
Adding a Service
Environments
config_dev.yml
config_prod.yml
services.yml
security.yml
Parameters
parameters.yml
YAML routes

Module 3: ORM with Doctrine
Object Relational Mapping
Entity Class
Configuring the Columns
Database Config
Automatic Table Creation
Inserting new Objects
Adding Columns
Updating Table Schema
Database Migrations
Migrations Workflow
Making Columns nullable
Queries
Twig “.” Notation
Handling 404’s
Fixtures
Custom Formatters

Module 4: Forms and Validation
Creating a new Form
Render Pretty Forms
Instantiating Form Object
Form Rendering
Form Twig Functions
Bootstrap Form Theme
Form Processing
Fetching $form->getData()
Binding Forms to Objects
Save and Redirect
setFlash and Dance
Flash Messages
Field Types and Options
Form Field Options
Form Variables
Form Validation

Module 5: Services
Service Architecture
Creating a Service Class
Dependency Injection
Type-Hints
Registering Services
Add Service to Container
Dunping the Container
Injecting Cache Service
Adding a Twig Extension
DI Tags
Tagging Services
Autowiring
AutoEscaping Twig Filter

Module 6: Symfony Security
Authentication versus Authorization
User Class
FOSUserBundle
UserInterface Methods
getRoles()
User Entity
Adding User Fixtures
Login Form and Controller
Form in the Template
LoginFormAuthenticator
getCredentials()
FormFactory
checkCredentials
getLoginUrl()
Configuring in security.yml
User Providers
Encoding Passwords
Denying Access Control

Module 7: Kernel
Event Subscriber
Event Listener
Registering
Event Object
HttpKernel::handle()
kernel.request
RouterListener
Routing Parameters
_controller key
Yaml Routes
Request Attributes
Response in Listener
Controller Resolver
Callables
Instantiating Controller
Arguments Metadata
ContainerAwareInterface
kernel.controller Event
Controller Arguments
kernel.response
kernel.exception

Module 8: Dependency Injection
Container Creation
Adding a Service
Definitions
Yaml for Service Definitions
addMethodCall in Yaml
Parameters in PHP
Parameters in YAML
Container Dumper
Caching the Container
Booting the Kernel
Environment Parameters
Loading Yaml Files
DI Extensions
Registering Extension Classes
Registering Twig Globals
Extension load() Method
Extensions Configuration
Extensions Mutate Definitions
Compiler Passes
Compiler Pass and Tags

Module 9: Rest API
Rest Services
Resource ID’s
Create and Update
Read and Delete
List Pagination
Model Binding
Nested Controllers
Beyond CRUD
Nested Update
Nested Create

Plaats Duur Data
Amsterdam - Hullenbergweg 280-308 4 dagen 11 t/m 14 juni 2019 Inschrijven >
Rotterdam - Provenierssingel 66 4 dagen 6 t/m 9 augustus 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 4 dagen 6 t/m 9 augustus 2019 Inschrijven >
Amsterdam - Hullenbergweg 280-308 4 dagen 8 t/m 11 oktober 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 4 dagen 8 t/m 11 oktober 2019 Inschrijven >
Rotterdam - Provenierssingel 66 4 dagen 10 t/m 13 december 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 4 dagen 10 t/m 13 december 2019 Inschrijven >