Swift Programmeren


De krachtige en intuïtieve programmeertaal Swift is door Apple ontwikkeld voor het maken van apps voor iOS, Mac, Apple TV en Apple Watch. Swift is gebaseerd op Objective C, eenvoudig in het gebruik en open source.

Tijdens de cursus Swift Programmeren leert u de basis van deze jonge programmeertaal. Swift wordt gebruikt voor het ontwikkelen van iOS-apps. Na een introductie in de XCode ontwikkelomgeving, de playgoundprojecten en de iOS-projecten, wordt ingegaan op de syntax van de taal. Hierbij wordt ook de relatie met Objective C besproken.

Gedurende de training wordt tevens aandacht besteed aan Swift-versies van bekende C-datatypes, zoals Int voor integers en Float voor floating points. Ook komen Array en Dictionary, de voornaamste Collection types, aan bod.

Swift maakt veel gebruik van variabelen waarvan de waarde niet mag veranderen. Hierdoor is de code veiliger en duidelijker. Aan de functie en het gebruik van deze constanten wordt voldoende aandacht besteed. Ook worden de nieuwe geavanceerde types die zijn geïntroduceerd, zoals tuples, besproken.

Na de bespreking van functies en de parameterdoorgifte, komen classes met properties en methods aan de orde. In tegenstelling tot sommige andere talen, is het in Swift niet nodig aparte interface- en implementatiefiles te maken voor classes. Classes zijn gedefinieerd in een enkele file en zijn dan beschikbaar voor aanroepende codes.

De cursus wordt afgesloten met de behandeling van closures, die beschouwd kunnen worden als stukken functionaliteit die aan code kunnen worden doorgegeven.

De theorie wordt behandeld op basis van presentatieslides. Demo’s worden gebruikt om de theorie te verduidelijken. Er is ruime gelegenheid tot oefenen en theorie en exercises wisselen elkaar af. XCode 6 wordt gebruikt als ontwikkelomgeving.

Het cursusmateriaal en de lunch zijn bij de cursus inbegrepen.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor deelnemers die de beginselen van Apple’s programmeertaal Swift voor iOS-apps willen leren.

Voorkennis

Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is voorkennis van programmeren niet noodzakelijk. Voorafgaande kennis van andere programmeertalen, zoals Objective C, Java of JavaScript is bevorderlijk voor de begripsvorming.

Duur

De duur van deze cursus is drie dagen.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat

Alle deelnemers ontvangen na afloop van de training een certificaat.

Tijdens de cursus Swift Programmeren worden de volgende onderwerpen behandeld:

Module 1: Swift Intro
What is Swift?
Why Swift
Comparison with Objective C
Xcode Environment
Environment setup
Creating Playground Project
Creating iOS Project
.playground files
Setting preferences
Using navigator

Module 2: Swift Syntax
Constants
Variables
Strings
Interpolation
Statements
Printing
Comments
Data Types
Integers and Floats
Tuples
Enumerations

Module 3: Swift Programming
Operators
Arithmetic Operators
Comparison Operators
Conditionals
Overflow Checking
Looping
XCode Playground Timeline
Arrays
Array Mutability
Array Iterations
Dictionaries
Mutability of Dictionaries
Using Dictionaries
Tuples

Module 4: Functions
Code reuse with Functions
Defining Functions
Calling Functions
Parameters
Scope of Declarations
External Parameter Names
Default Parameter Values
Returning tuples
Nested Functions
Recursion

Module 5: Classes and Objects
What are Classes?
Class Definition
Classes and Objects
Access Modifiers
Class Methods
Properties
Attributes
Initializers
Value Types
Reference Types
Method Overloading
Inheritance

Module 6: Closures
Closure intro
Closure Expressions
Internal Iteration
Mapping and Reducing
Computed Properties
Optionals
Optional Values
Optional Binding
Variadic parameters

Plaats Duur Data
Houten - Standerdmolen 10 3 dagen 27 t/m 29 mei 2019 Inschrijven >
Amsterdam - Hullenbergweg 280-308 11 3 dagen 27 t/m 29 mei 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 3 dagen 29 t/m 31 juli 2019 Inschrijven >
Rotterdam - Provenierssingel 66 30 3 dagen 29 t/m 31 juli 2019 Inschrijven >
Amsterdam - Hullenbergweg 280-308 3 dagen 30 september, 1 & 2 oktober 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 3 dagen 30 september, 1 & 2 oktober 2019 Inschrijven >
Rotterdam - Provenierssingel 66 3 dagen 25, 26 & 27 november 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 3 dagen 25, 26 & 27 november 2019 Inschrijven >