Swift Programmeren

De krachtige en intuïtieve programmeertaal Swift is door Apple ontwikkeld voor het maken van apps voor iOS, Mac, Apple TV en Apple Watch. Swift is gebaseerd op Objective C, eenvoudig in het gebruik en open source.

Tijdens de cursus Swift Programmeren leert u de basis van deze jonge programmeertaal. Swift wordt gebruikt voor het ontwikkelen van iOS-apps. Na een introductie in de XCode ontwikkelomgeving, de playgoundprojecten en de iOS-projecten, wordt ingegaan op de syntax van de taal. Hierbij wordt ook de relatie met Objective C besproken.

Gedurende de training wordt tevens aandacht besteed aan Swift-versies van bekende C-datatypes, zoals Int voor integers en Float voor floating points. Ook komen Array en Dictionary, de voornaamste Collection types, aan bod.

Swift maakt veel gebruik van variabelen waarvan de waarde niet mag veranderen. Hierdoor is de code veiliger en duidelijker. Aan de functie en het gebruik van deze constanten wordt voldoende aandacht besteed. Ook worden de nieuwe geavanceerde types die zijn geintroduceerd, zoals tuples, besproken.

Na de bespreking van functies en de parameterdoorgifte, komen classes met properties en methods aan de orde. In tegenstelling tot sommige andere talen, is het in Swift niet nodig aparte interface- en implementatiefiles te maken voor classes. Classes zijn gedefinieerd in een enkele file en zijn dan beschikbaar voor aanroepende codes. De cursus wordt afgesloten met de behandeling van closures, die beschouwd kunnen worden als stukken functionaliteit die aan code kunnen worden doorgegeven.

De theorie wordt behandeld op basis van presentatieslides. Demo's worden gebruikt om de theorie te verduidelijken. Er is ruime gelegenheid tot oefenen en theorie en exercises wisselen elkaar af. XCode 6 wordt gebruikt als ontwikkelomgeving.

Doelgroep
Deze cursus is bestemd voor deelnemers die de beginselen van Apple’s programmeertaal Swift voor iOS-apps willen leren.

Voorkennis
Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is voorkennis van programmeren niet noodzakelijk. Voorafgaande kennis van andere programmeertalen, zoals Objective C, Java of JavaScript is bevorderlijk voor de begripsvorming.

Duur
De duur van deze cursus is drie dagen.

Groepsgrootte
De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat
Alle deelnemers ontvangen na afloop van de training een certificaat.

Inclusief
Het cursusmateriaal en de lunch zijn bij de cursus inbegrepen.