STATA

Het statistiekpakket STATA, oorspronkelijk op de markt gebracht door StataCorp, is een sterk analysepakket waarmee statistische analyse en datasimulaties snel en handig te maken zijn. STATA, een samenvoeging van 'statistics' en 'analysis', heeft als sterke punten de hoge hoeveelheid snel uit te voeren statistische testen en de gemakkelijk te leren command-based gebruikersinterface. 

De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de cursus STATA:

  • op de eerste dag wordt er een korte opfriscursus statistiek gegeven. Verder wordt STATA basaal uitgelegd. De conventies van STATA worden besproken en de data-editor wordt onder de loep genomen. Na de eerste dag is de cursist in staat om data in te laden en kent hij de weg in de verschillende aspecten van de STATA gebruikersinterface;
  • op de tweede dag wordt er voortgebouwd op de eerste dag. De cursist leert data inladen en deze op een zo duidelijk mogelijke manier presenteren. Ook worden de simpele testen, zoals de chi-kwadraat en de t-test, uitgevoerd. Er wordt uitgelegd wanneer welke test kan worden uitgevoerd en wat de randvoorwaarden van deze testen zijn. Aan het eind van deze dag kan de cursist simpele data-analyses uitvoeren en significanties aangeven;
  • tijdens de derde en laatste dag worden de wat lastigere testen besproken. Er wordt aangegeven wat er kan worden gedaan wanneer data niet aan de randvoorwaarden van een parametrische test voldoen en hoe de power van een onderzoek moet worden geanalyseerd. Ook wordt de hulpfunctie van STATA besproken, alsmede de verschillende extra functies die kunnen worden ingeladen. Op deze manier weet de cursist aan het einde van dag drie hoe de wat moeilijkere statistische testen moeten worden uitgevoerd en waartoe hij zich kan wenden wanneer het in het praktijkveld eens niet lukt.