STATA


Het statistiekpakket STATA, oorspronkelijk op de markt gebracht door StataCorp, is een sterk analysepakket waarmee statistische analyse en datasimulaties snel en handig te maken zijn. STATA, een samenvoeging van ‘statistics’ en ‘analysis’, heeft als sterke punten de hoge hoeveelheid snel uit te voeren statistische testen en de gemakkelijk te leren command-based gebruikersinterface.

Deze cursus STATA vormt een eerste inleiding in STATA. Het doel van de cursus is het kunnen gebruiken van STATA bij het uitvoeren van statistische analyses en het genereren van grafieken.

De docent behandelt de theorie en begeleidt de cursisten met de oefeningen. Iedere cursist heeft een eigen werkplek. De cursisten leren door te doen en worden voorzien van goed cursusmateriaal. Het is in overleg mogelijk dat de cursisten voorbeelden aandragen uit hun eigen praktijk. Na het volgen van de cursus is men in staat het geleerde meteen in de praktijk toe te passen.

Het cursusmateriaal en de lunch zijn bij de cursus inbegrepen.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor iedereen die tijdens zijn of haar werkzaamheden te maken heeft of krijgt met statistische vraagstukken.

Voorkennis

Voor deze cursus is geen specifieke kennis vereist. Wel wordt enige basiskennis met betrekking tot data-analyse aanbevolen.

Duur

De duur van deze cursus is drie dagen.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat

Alle deelnemers ontvangen na afloop van de training een certificaat.

De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de cursus STATA:

  • op de eerste dag wordt er een korte opfriscursus statistiek gegeven. Verder wordt STATA basaal uitgelegd. De conventies van STATA worden besproken en de data-editor wordt onder de loep genomen. Na de eerste dag is de cursist in staat om data in te laden en kent hij de weg in de verschillende aspecten van de STATA gebruikersinterface;
  • op de tweede dag wordt er voortgebouwd op de eerste dag. De cursist leert data inladen en deze op een zo duidelijk mogelijke manier presenteren. Ook worden de simpele testen, zoals de chi-kwadraat en de t-test, uitgevoerd. Er wordt uitgelegd wanneer welke test kan worden uitgevoerd en wat de randvoorwaarden van deze testen zijn. Aan het eind van deze dag kan de cursist simpele data-analyses uitvoeren en significanties aangeven;
  • tijdens de derde en laatste dag worden de wat lastigere testen besproken. Er wordt aangegeven wat er kan worden gedaan wanneer data niet aan de randvoorwaarden van een parametrische test voldoen en hoe de power van een onderzoek moet worden geanalyseerd. Ook wordt de hulpfunctie van STATA besproken, alsmede de verschillende extra functies die kunnen worden ingeladen. Op deze manier weet de cursist aan het einde van dag drie hoe de wat moeilijkere statistische testen moeten worden uitgevoerd en waartoe hij zich kan wenden wanneer het in het praktijkveld eens niet lukt.
Plaats Duur Data
Apeldoorn - Hoofdstraat 20 3 dagen 8, 15 & 22 mei 2019 Inschrijven >
Eindhoven - Vestdijk 30 3 dagen 4, 11 & 18 juni 2019 Inschrijven >
Apeldoorn - Hoofdstraat 20 3 dagen 3, 10 & 17 juli 2019 Inschrijven >
Rotterdam - Provenierssingel 66 3 dagen 7, 14 & 21 augustus 2019 Inschrijven >
Amsterdam - Hullenbergweg 280-308 3 dagen 3, 10 & 17 september 2019 Inschrijven >
Apeldoorn - Hoofdstraat 20 3 dagen 4, 11 & 18 september 2019 Inschrijven >
Eindhoven - Vestdijk 30 3 dagen 8, 15 & 22 oktober 2019 Inschrijven >
Rotterdam - Provenierssingel 66 3 dagen 9, 16 & 23 oktober 2019 Inschrijven >
Amsterdam - Hullenbergweg 280-308 3 dagen 5, 12 & 19 november 2019 Inschrijven >
Apeldoorn - Hoofdstraat 20 3 dagen 6, 13 & 20 november 2019 Inschrijven >
Rotterdam - Provenierssingel 66 3 dagen 4, 11 & 18 december 2019 Inschrijven >