SQL – Fundamentals (Last Minute)


SQL staat voor Structured Query Language en is wereldwijd de meest populaire (vraag)taal om relationele databases mee aan te sturen. SQL is in de jaren ’70 door IBM ontwikkeld, maar wordt onder andere ook in de databases van Microsoft en Oracle gebruikt.

Tijdens de cursus SQL – Fundamentals leren de deelnemers de generieke ANSI SQL-standaard. Deze SQL kan gebruikt worden in allerlei databases, zoals Oracle, MySQL, Microsoft Access, Microsoft SQL Server, DB2, Informix, PostgreSQL en andere relationele databases. Deze cursus is bedoeld voor mensen die de nodige vaardigheden willen verwerven om gegevens uit een database te halen, deze te analyseren en rapporten met deze gegevens te maken.

De deelnemers leren wat relationele databases zijn en hoe zij deze kunnen gebruiken. Praktische vaardigheden om SQL-queries te schrijven worden aangeleerd, zoals SELECT queries en UPDATE Queries. Ook leert de cursist wat relaties zijn en hoe ze gebruikt kunnen worden om de structuur van de gegevens vast te leggen.

De theorie wordt behandeld op basis van presentatieslides. Demo’s worden gebruikt om de theorie te verduidelijken. Er is ruim gelegenheid tot oefenen.

Komen de data niet uit? Kijk dan hier voor meer data en andere locaties (geen Last Minutes).

Cursusmateriaal en lunch zijn bij de cursus inbegrepen.

Doelgroep

Deze cursus is gericht op een breed publiek van systeembeheerders, eindgebruikers van Office-applicaties en beginnende programmeurs zonder kennis van databases, die relationele databases efficiënt willen leren benaderen met behulp van query's in SQL.

Voorkennis

Om succesvol aan deze cursus te kunnen deelnemen is kennis van en ervaring met programmeren zeer wenselijk.

Duur

De duur van deze cursus is twee dagen.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat

Na afloop van deze opleiding ontvangen alle deelnemers een certificaat.

Tijdens de cursus SQL – Fundamentals worden de volgende onderwerpen behandeld:

Module 1: SQL Intro

 • What is SQL?
 • History of SQL
 • SQL Standard
 • What are relational databases?
 • Database Creation
 • DDL Create Table
 • Normalisation
 • Data Types
 • SQL Language Elements
 • DML Insert Into
 • SQL Errors
 • Select Queries

Module 2: Select Queries

 • Query Structure
 • SELECT .. FROM
 • Options SELECT .. FROM
 • SELECT DISTINCT
 • WHERE Clause
 • Comparison Operators
 • Logical AND and OR
 • Aggregate Functions
 • LIKE Condition
 • BETWEEN .. AND Condition
 • IN Condition
 • IS NULL Condition
 • ORDER BY Clause
 • GROUP BY Clause
 • HAVING Clause
 • Query Evaluation Order
 • Query Processing

Module 3: SQL Data Definition

 • Database Creation
 • Catalogue Creation
 • Creating Schema’s
 • Data Definition Language
 • CREATE Table
 • Table Constraints
 • Primary Keys
 • Foreign Keys
 • Character Data Types
 • Numeric Data Types
 • Datetime Data Types
 • Other Data Types
 • ALTER Table
 • DROP Table

Module 4: SQL Functions

 • Standard Functions
 • Finding Functions
 • Mathematical Functions
 • String Functions
 • Conversion Functions
 • Date Functions
 • Converting Text Dates
 • Aggregate Functions
 • Formatting Numbers
 • Replacing NULL
 • Standard WHERE Functions
 • CASE for Output Conditions

Module 5: SQL Data Manipulation

 • UPDATE Command
 • DELETE Command
 • DROP Command
 • Transactions
 • COMMIT
 • ROLLBACK
 • SAVEPOINT
 • Implicit rollbacks
 • Implicit commits
 • Explicit rollbacks
 • Explicit commits

Module 6: Joins

 • What are Joins?
 • ANSI Join Syntax
 • Inner Join
 • Table Aliases
 • Self Joins
 • Left Join
 • Right Join
 • Full Outer Join
 • Left Excluding Join
 • Right Excluding Join
 • Outer Excluding Join
Voor deze cursus zijn momenteel geen data gepland. Neem via onderstaand formulier contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden.