Selenium – Web Testing


Selenium IDE is een tool om browsers te automatiseren qua softwaretesten. Het wordt vooral gebruikt voor testdoeleinden en dan met name het testautomatiseren van webapplicaties (in the cloud). Er zijn twee applicaties van Selenium, te weten: Selenium IDE en Selenium Web Driver (de vervanger van Selenium Remote Control).

In de cursus Web Testing met Selenium leren de deelnemers te werken met dit test-automatiseringsframework. Selenium is een steeds meer gebruikte test-automatiseringstool. Aan de orde komen de principes van testautomatisering, de Selenium IDE, Element Identificatie en het testen van dynamische HTML-applicaties. Alle aspecten van Element Identificatie (id, name, link, CSS, xPath) worden uitgebreid behandeld. Als voorbeeldprogrammeertaal wordt in deze cursus Java gebruikt, maar desgewenst kan ook voor een andere taal, zoals Python, worden gekozen.

De deelnemers beginnen met het zelf maken van een abstractie van het testobject. Hierbij zullen de meest voorkomende Selenium WebDriver-functies worden toegelicht en toegepast. Daarnaast komen testscripts aan de orde, die geschreven kunnen worden in het Java Test Framework JUnit. Het automatiseren bestaat niet alleen uit de executie van een Test Case, maar ook uit het klaarzetten van de uitgangssituatie en het weer netjes achterlaten van de omgeving achteraf: de zogeheten fixture.

Verder komen het selecteren van elementen met diverse functies en het navigeren door en manipuleren van elementen aan de orde. Ten slotte wordt ook aandacht besteed aan een aantal advanced onderwerpen, zoals de combinatie van Selenium en JavaScript.

De theorie wordt besproken aan de hand van presentatieslides. Demo’s worden gebruikt om de theorie te verduidelijken. Er is ruim gelegenheid tot oefenen. Het cursusmateriaal en de lunch zijn bij de cursus inbegrepen.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor testers en developers, die een testautomatiseringsframework met Selenium willen inrichten.

Voorkennis

Om aan deze cursus succesvol te kunnen deelnemen is kennis van en ervaring met programmeren zeer wenselijk.

Duur

De duur van deze cursus is twee dagen.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat

Na afloop van deze opleiding ontvangen alle deelnemers een certificaat.

Tijdens de cursus Selenium РWeb Testing worden de volgende onderwerpen behandeld:

Module 1: Selenium Intro

 • What is Selenium?
 • Create Projects
 • Maven
 • Basic Automation
 • Navigation
 • Interrogation
 • Manipulation
 • Synchronisation

Module 2: JUnit

 • JUnit Basics
 • Test Cases
 • JUnit asserts
 • Fixtures
 • @Before
 • @After
 • @BeforeClass
 • @AfterClass
 • Hamcrest matchers

Module 3: Navigation

 • Basic Navigation
 • getTitle
 • getCurrentUrl
 • findElement
 • findElements
 • Interrogation
 • CSS Selectors
 • Basics of CSS Selectors
 • Browser Plugins
 • XPath Location
 • Basics of XPath

Module 4: Manipulation

 • WebElement methods
 • WebDriverWait
 • ExpectedConditions
 • SendKeys method explored
 • Select support class
 • User Interactions
 • Dealing with Alerts
 • Alert methods explored

Module 5: Frames and Windows

 • WebDriver methods explained
 • Frames Examples
 • Windows Explained
 • Manipulating the browser window
 • Synchronisation Strategies
 • Why we need synchronisation
 • WebDriverWait Fluent interface
 • FluentWait, Function & Predicate
 • Implicit vs Explicit Wait
 • Cookies
 • Reading cookies
 • Managing cookies

Module 6: Selenium and JavaScript

 • Why use Javascript?
 • JavaScript Execution
 • Synchronous and Asynchronous
 • Adding Javascript to page
 • Use of Different Browsers
 • Firefox
 • Google Chrome
 • Remote Driver
 • Selenium Grid 2
Plaats Duur Data
Houten - Standerdmolen 10 2 dagen 27 & 28 mei 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 2 dagen 17 & 18 juni 2019 Inschrijven >
Eindhoven - Vestdijk 30 2 dagen 17 & 18 juni 2019 Inschrijven >
Rotterdam - Provenierssingel 66 2 dagen 17 & 18 juni 2019 Inschrijven >
Amsterdam - Hullenbergweg 280-308 2 dagen 15 & 16 juli 2019 Inschrijven >