Selenium - Web Testing

Selenium IDE is een tool om browsers te automatiseren qua softwaretesten. Het wordt vooral gebruikt voor testdoeleinden en dan met name het testautomatiseren van webapplicaties (in the cloud). Er zijn twee applicaties van Selenium te weten: Selenium IDE en Selenium Web Driver (de vervanger van Selenium Remote Control).

In de cursus Web Testing met Selenium leren de deelnemers te werken met dit test-automatiseringsframework. Selenium is een steeds meer gebruikt test automatiseringstool. Aan de orde komen de principes van testautomatisering, de Selenium IDE, Element Identificatie en het testen van dynamische HTML-applicaties. Alle aspecten van Element Identificatie (id, name, link, CSS, xPath) worden uitgebreid behandeld. Als voorbeeld programmeertaal wordt in deze cursus Java gebruikt, maar desgewenst kan ook voor een andere taal, zoals Python, worden gekozen.

De deelnemers beginnen met het zelf maken van een abstractie van het testobject. Hierbij zullen de meest voorkomende Selenium WebDriver-functies worden toegelicht en toegepast. Daarnaast komen testscripts aan de orde, die geschreven kunnen worden in het Java Test Framework JUnit. Het automatiseren bestaat niet alleen uit de executie van een Test Case, maar ook uit het klaarzetten van de uitgangssituatie en het weer netjes achterlaten van de omgeving achteraf: de zogeheten fixture. 

Verder komen het selecteren van elementen met diverse functies en het navigeren door en manipuleren van elementen aan de orde. Ten slotte wordt ook aandacht besteed aan een aantal advanced onderwerpen, zoals de combinatie van Selenium en JavaScript.

De theorie wordt besproken aan de hand van presentatieslides. Demo's worden gebruikt om de theorie te verduidelijken. Er is ruim gelegenheid tot oefenen.  

Doelgroep
De cursus is bedoeld voor testers en developers, die een testautomatiseringsframework met Selenium willen inrichten.

Voorkennis
Om aan deze cursus succesvol te kunnen deelnemen is kennis van en ervaring met programmeren zeer wenselijk.

Duur
De duur van deze cursus is twee dagen.

Groepsgrootte
De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat
Na afloop van deze opleiding ontvangen alle deelnemers een certificaat.

Inclusief
Cursusmateriaal en lunch zijn bij de cursus inbegrepen.