Scala Programmeren

Scala is een moderne programmeertaal voor de Java Virtual Machine (JVM), die de beste eigenschappen van objectgeoriënteerde en functionele programmeertalen combineert. Scala heeft het toegang tot elke Java-bibliotheek en is compatibel met Java-frameworks.

In de cursus Scala Programmeren worden de syntax en mogelijkheden van de programmeertaal Scala besproken. Scala combineert de kracht van objectgeoriënteerd en functioneel programmeren en maakt het mogelijk om met aanzienlijk minder code een vergelijkbare functionaliteit te leveren als Java of C#.

Aandacht wordt besteed aan de datatypes, variabelen, control structures en packages van Scala, de mogelijkheden om Scala uit te breiden en het gebruik van Scala frameworks, zoals het Lift Web Framework en het Play Framework. Speciale aandacht gaat uit naar de functionele aspecten van Scala, zoals first-class functions, higher order functions en de verschillende manieren van parameteroverdracht in Scala. Ook andere typische taalelementen van Scala komen aan de orde, zoals closures en deferred execution.

Vervolgens wordt stil gestaan bij collection types, zoals lists, maps en tuples, en hun respectievelijke higher order functions. Ook de objectgeoriënteerde aspecten van Scala, zoals inheritance, constructors companion objects en overriding, worden besproken. Hierbij wordt ook stil gestaan bij de ondersteuning van duck typing. Uitgebreid wordt stil gestaan bij het concept van Scala Traits en het gebruik van mixins. Een aparte module is gewijd aan hoe Scala omgaat met XML- en JSON-data. Tot slot wordt aandacht besteed aan concurrency in Scala met het Akka Framework met Actors en Mailboxes en asynchrone communicatie.

De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatieslides. Demo's worden gebruikt om de concepten te verduidelijken. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. Er wordt gebruik gemaakt van een moderne IDE.

Doelgroep
Deze cursus is bestemd voor Java, C# en andere developers, die willen leren programmeren in Scala, of die de mogelijkheden van Scala willen onderzoeken.

Voorkennis
Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is kennis en ervaring met een objectgeoriënteerde programmeertaal, zoals Java of C#, vereist.

Duur
De duur van deze cursus is drie dagen.

Groepsgrootte
De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat
De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Scala Programmeren.

Inclusief
Cursusmateriaal en lunch.