Ruby Programmeren

Ruby is een dynamische, open source programmeertaal met een focus op eenvoud en productiviteit. Ruby heeft een elegante syntaxis, die natuurlijk is om te lezen en gemakkelijk is om te schrijven.

In de cursus Ruby Programmeren leert u programmeren in Ruby aan de hand van de syntax en taalconstructies van deze scripttaal. Na een introductie over de achtergronden en de installatie van Ruby, alsmede over de wijze waarop Ruby-code kan worden uitgevoerd, komen de variabelen, datatypes en control flow aan de orde.

Ook is er aandacht voor methods en parameteroverdracht, en voor de objectgeoriënteerde aspecten, zoals classes, objects, inheritance en polymorfisme. Daarnaast komt het afhandelen van fouten door middel van exception handling ter sprake. Vervolgens wordt ingegaan op het indelen van code in modules, modules als namespaces en mixins. Ook het gebruik van modules uit de standard library wordt behandeld. Vervolgens komen closures, zoals blocks, lambda’s en Procs, aan de orde en wordt er ingegaan op meta programming met introspection, open classes en dynamic method invocation.

Ten slotte komt het schrijven van Ruby Gems aan bod en wordt een overzicht gegeven van de mogelijkheden van de standard library.

De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatieslides en wordt afgewisseld met praktische oefeningen. Illustratieve demo's zorgen voor een verdere verduidelijking van de concepten.

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor ervaren developers, die de scripttaal Ruby willen leren.

Voorkennis
Kennis en ervaring met programmeren in een andere programmeertaal, zoals C, C++, C#, Visual Basic, Java of Perl, is gewenst.

Duur
De duur van deze cursus is drie dagen.

Groepsgrootte
De maximale groepsgrootte bedraagt acht deelnemers.

Certificaat
De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Ruby Programmeren.

Inclusief
Lunch en alle cursusmaterialen.