Revit Special – Ontwerp


Revit is een enkele softwaretoepassing, die een BIM-workflow ondersteunt van concepten tot constructie. Gebruik Revit om ontwerpen met precisie te modelleren, prestaties te optimaliseren en efficiënter samen te werken.

Onze uitgebreide, vierdaagse cursus Revit Advanced – Ontwerp is als volgt opgebouwd:

Inleiding en stedenbouwkundig plan
Het doel van de eerste dag is het bijbrengen van de basisprincipes van Revit Architecture en het opzetten van een stedenbouwkundige plan binnen Revit. Tevens wordt behandeld hoe er gegevens (kengetallen) uit dit plan gehaald kunnen worden in tabelvorm.

Volumestudie en presentatie
Het doel van de tweede dag is het maken van volumemassa’s binnen Revit Architecture en deze massa’s intelligent te maken, zodat er later kengetallen en gegevens uit deze massa’s gehaald kunnen worden. Ook wordt er behandeld hoe deze massa’s in combinatie het stedenbouwkundige plan gepresenteerd kunnen worden binnen Revit.

Uitwerken Volumestudie naar VO-niveau
Tijdens de derde dag staat het uitwerken van de massavolumes naar VO-niveau centraal. Tijdens de tweede dag waren de massa’s nog zonder wanden, deuren en kozijnen; nu worden deze elementen toegevoegd en worden er eenvoudige bibliotheekelementen gemaakt, die in het VO-niveau gebruikt kunnen worden.

Toolboxen en het omgaan met repetitie
Op de vierde dag worden de verschillende manieren behandeld om varianten en repetitie toe te voegen in een ontwerp op wijk- en blokniveau en wordt het stedenbouwkundig plan verder uitgewerkt naar VO-niveau. Ook wordt dit weer gepresenteerd binnen Revit Architecture.

Iedere cursist heeft een eigen werkplek. De cursisten leren door te doen en worden voorzien van goed cursusmateriaal. Na het volgen van de cursus is men in staat het geleerde meteen in de praktijk toe te passen. Het cursusmateriaal en de lunch zijn bij de cursus inbegrepen.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor iedereen die meer kennis wil over het werken met Revit Architecture.

Voorkennis

Voor deze cursus is bouwkundig en/of stedenbouwkundige inzicht en CAD-kennis vereist.

Duur

De duur van deze cursus is vier dagen.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat

Alle deelnemers ontvangen na afloop van de training een certificaat.

Tijdens deze Revit advanced training worden de volgende onderwerpen behandeld:

Stedenbouwkundige koppeling Revit

 • Importeren omgevingstekening en locatie/noorden bepalen
 • Plaatsen van ‘Volumemassa’s’, family’s en types
 • Opzetten van een area plan (stedenbouwkundig ontwerp) en inkleuren
 • Uitlezen kengetallen uit het stedenbouwkundig plan (oppervlaktes kavel, wegen, water, trottoir en aantallen en soorten woningen)
 • Opzetten van een omgeving in 3D (topografie en als kwantificeerbaar object, kunnen uitlezen van gegevens uit de omgeving)

Inleiding volumestudie

 • Uitleg aanmaken volumemassa voor schetsmodellen (modelleer tools binnen Revit )
 • Parametrische vorm maken en toepassen in onze omgeving (intelligentie koppelen aan massa’s door het maken van parameters). Uitlezen kengetallen uit Volume massa’s (oppervlaktes)

Presenteren van volumestudie

 • Presenteren van deze plannen (inrichten papierbladen, bezonning, presenteren volgens bureaustandaard, 3D-perspectief, 3D-vogelvlucht, 3D-walkthrough, presentatie tips- en- tricks binnen Revit, printen naar PDF en in Photoshop opwerken)

Uitwerken Volumestudie naar VO-niveau

 • Importeren van het schetshuisje in een blanco project
 • Uitleg system families en hoe toe te passen op een massavorm
 • Plaatsen en verplaatsen ‘user families’
 • Toepassen area’s in één gebouw i.p.v. stedenbouwkundig (BVO en GBO)
 • Toepassen rooms

Maken van eenvoudige bibliotheekelementen

 • Uitleg family-omgeving voor niet volumestudie-componenten
 • Simpel meubel maken en plaatsen in het VO-ontwerp

Omgaan met repetitie

 • Linken van één unit in een omgevingsplan
 • Hoe gaan we om met variaties op die unit?
 • Inrichten van tekeningen om dat te kunnen tonen

Presenteren van het plan

 • Plaatsen van camera’s en walkthroughs door de samenstelling
 • Kwantificeren van de geplaatste units
 • Eventueel Design Options in de gelinkte file

Oefenen met (eigen) bestanden en projecten

Voor deze cursus zijn momenteel geen data gepland. Neem via onderstaand formulier contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden.