Revit Advanced - Ontwerp

Revit is een enkele softwaretoepassing, die een BIM-workflow ondersteunt van concepten tot constructie. Gebruik Revit om ontwerpen met precisie te modelleren, prestaties te optimaliseren en efficiënter samen te werken.

Onze uitgebreide, vierdaagse cursus Revit Advanced - Ontwerp is als volgt opgebouwd:

Inleiding en stedenbouwkundig plan
Het doel van de eerste dag is het bijbrengen van de basisprincipes van Revit Architecture en het opzetten van een stedenbouwkundige plan binnen Revit. Tevens wordt behandeld hoe er gegevens (kengetallen) uit dit plan gehaald kunnen worden in tabelvorm.

Volumestudie en presentatie
Het doel van de tweede dag is het maken van volumemassa's binnen Revit Architecture en deze massa's intelligent te maken, zodat er later kengetallen en gegevens uit deze massa's gehaald kunnen worden. Ook wordt er behandeld hoe deze massa's in combinatie het stedenbouwkundige plan gepresenteerd kunnen worden binnen Revit.

Uitwerken Volumestudie naar VO-niveau
Tijdens de derde dag staat het uitwerken van de massavolumes naar VO-niveau centraal. Tijdens de tweede dag waren de massa's nog zonder wanden, deuren en kozijnen; nu worden deze elementen toegevoegd en worden er eenvoudige bibliotheekelementen gemaakt, die in het VO-niveau gebruikt kunnen worden.

Toolboxen en het omgaan met repetitie
Op de vierde dag worden de verschillende manieren behandeld om varianten en repetitie toe te voegen in een ontwerp op wijk- en blokniveau en wordt het stedenbouwkundig plan verder uitgewerkt naar VO-niveau. Ook wordt dit weer gepresenteerd binnen Revit Architecture. 

Iedere cursist heeft een eigen werkplek. De cursisten leren door te doen en worden voorzien van goed cursusmateriaal. Na het volgen van de cursus is men in staat het geleerde meteen in de praktijk toe te passen.  

Doelgroep
Deze cursus is bestemd voor iedereen die gebruik wil gaan maken van Revit Advanced Ontwerp.

Voorkennis
Voor deze cursus is bouwkundig en/of stedenbouwkundige inzicht en CAD-kennis vereist.

Duur
De duur van deze cursus is vier dagen.

Groepsgrootte
De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat
Alle deelnemers ontvangen na afloop van de training een certificaat.

Inclusief
Cursusmateriaal en lunch.

 

Autodesk Revit Training Center