Requirements Engineering Foundations


Als requirements engineer heb je veel invloed op het uiteindelijke projectresultaat. Klanten nemen tegenwoordig geen genoegen met systemen die niet volledig voldoen aan hun verwachtingen. Het is daarom van groot belang om de wensen en eisen van de opdrachtgever en andere stakeholders voor iedereen zo helder mogelijk te maken en toe te werken naar een gedeeld begrip.

Tijdens de driedaagse cursus Requirements Engineering Foundations leert u hoe u bij stakeholders en gebruikers de requirements achterhaalt, prioriteiten uitonderhandelt, verwachtingen beheert, haalbaarheid controleert, requirements schrijft, requirements valideert, omgaat met veranderingen, enzovoort.

Een ervaren requirements engineer zou in staat moeten zijn om 80% van de requirements te verzamelen in een eerste sessie. Het antwoord ligt in een goede communicatie. De deelnemers zullen aan deze verschillende communicatievaardigheden werken en leren hoe deze toe te passen in hun situatie.

Deze opleiding is ook in company beschikbaar.

Het cursusmateriaal en de lunch zijn bij de cursus inbegrepen.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld en geschikt voor productmanagers, requirements engineers, requirements managers en product owners.

Voorkennis

Voor deze cursus is geen specifieke kennis vereist.

Duur

De duur van deze cursus is drie dagen.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte bedraagt twaalf personen.

Certificaat

Op aanvraag is een certificaat verkrijgbaar.

Tijdens de training wordt de nadruk gelegd op de herkomst van requirements en hoe deze goed te formuleren:

  • hoe requirements te vinden (hoe doe ik een elicitatie interview);
  • hoe prioriteiten te stellen;
  • hoe requirements SMART op te schrijven, welke syntax, welke structuur, welke woordkeuze zijn van belang;
  • hoe requirements te beheren;
  • hoe requirements te valideren en verifiëren;
  • hoe om te gaan met change en risk;
  • wat is de rol van de requirements engineer;
  • wat is de rol van requirements in het totale systeemontwikkelingsproces.

Op een interactieve wijze wordt een basis gevormd, met behulp van oefeningen en een praktijkcasus.

Plaats Duur Data
Amersfoort - Barchman Wuytierslaan 3 dagen 8, 9 & 10 april 2019 Inschrijven >
Amsterdam - Stationsplein 51, 1 3 dagen 17, 18 & 19 juni 2019 Inschrijven >