Reguliere Expressies


Reguliere expressies zijn manieren om patronen te beschrijven, waarmee een computer tekst kan herkennen. Er bestaat hiervoor een formele syntaxis, die deels is gestandaardiseerd. Reguliere expressies worden bijvoorbeeld op websites en in webapplicaties gebruikt om e-mailadressen en postcodes te valideren.

De cursus Reguliere Expressies geeft een overzicht van de mogelijkheden van reguliere expressies en de manier waarop zij werken. Na een introductie over het gebruik van reguliere expressies en de interne werking van Regular Expression engines wordt de syntax van reguliere expressies behandeld.

Aandacht wordt besteed aan de verschillende meta characters. Character classes worden ook besproken, waaronder character ranges en characters die matchen aan het begin en het einde van een search string. Ook het matchen op word boundaries komt aan bod. Hierbij wordt ook het verschil tussen greedy en non-greedy Regular Expressions besproken.

Verder zijn ook meer geavanceerde onderwerpen, zoals het gebruik van subgroups en backreferences, onderdeel van het cursusprogramma. Er wordt uitgelegd hoe subgroup expressions worden gedefinieerd door parentheses en hoe backreferences, via een index of een naam, kunnen zorgen voor de herhaalde uitvoering van de reguliere expressie.

Ten slotte wordt besproken hoe reguliere expressies kunnen worden gebruikt voor substituties.

De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatieslides. De besproken concepten worden geïllustreerd door middel van demo’s. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen.

Cursusmateriaal en lunch zijn bij de prijs inbegrepen.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor applicatiebeheerders, ontwikkelaars en andere geïnteresseerden, die willen leren hoe reguliere expressies kunnen worden gebruikt voor pattern matching in applicaties en tools.

Voorkennis

Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is algemene basiskennis van computer ystemen en software-applicaties vereist. Ervaring met programmeren is bevorderlijk voor de begripsvorming.

Duur

De duur van deze cursus is een dag.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Reguliere Expressies.

Module 1: Intro Regular Expressions
What are Regular Expressions?
Usages of Regular Expressions
Regex Mini Language
Regular Expression Engines
Simple Regular Expressions
Inner Workings RegEx Engines
Multiple Matches
Case Sensitivity
All Characters Count
Non printable Characters
Regex References
Regex Tools

Module 2: Meta Characters and Quantifiers
Meta Characters
Match Any Character with dot
Matching Multiple Dots
Matching String Start and End
Word Boundaries
Alternatives with Pipes
Matching Alternatives
Quantifiers
Optional Items
Greediness
Repetition with Star
Match Length
Repetition with Plus
Escaping Special Characters
Escape Dollar Sign
Common Character Escapes

Module 3: Character Classes
What are Character Classes?
Using Character Classes
Shorthand Character Classes
Negated Character Classes
Start of Line versus Exclude
Character Ranges
Negating Characters and Ranges
Meta Characters in Character Classes
Matching Word Characters
Matching Non-Word Characters
Matching White and Non-White Space
Matching Digits and Non-Digits
Repeating Character Classes
Named Character Classes

Module 4: Subgroups and Backreferences
Subgroups
Backreferences
Matching with Backreferences
Match Character Next to Itself
Using One Parentheses Group
Multiple Parentheses Groups
Turning of Backreferences
Forward References
Subgroups in Languages
Named Subgroups
Named Backreferences
Lookahead
Negative Lookahead
Lookbehind

Module 5: Substitutions and Modifiers
Subsitution Example
Substitution in Rx Toolkit
Substitutions with s///
Substitute Operator
More Substitution Examples
Modifiers Perl Style
Replacement Patterns
Tranformations

Plaats Duur Data
Amsterdam - Hullenbergweg 280-308 1 dag 17 juni 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 1 dag 17 juni 2019 Inschrijven >
Rotterdam - Provenierssingel 66 1 dag 12 augustus 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 1 dag 12 augustus 2019 Inschrijven >
Amsterdam - Hullenbergweg 280-308 1 dag 14 oktober 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 1 dag 14 oktober 2019 Inschrijven >
Rotterdam - Provenierssingel 66 1 dag 16 december 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 1 dag 16 december 2019 Inschrijven >