Reguliere Expressies

Reguliere expressies zijn manieren om patronen te beschrijven, waarmee een computer tekst kan herkennen. Er bestaat hiervoor een formele syntaxis, die deels is gestandaardiseerd. Reguliere expressies worden bijvoorbeeld op websites en in webapplicaties gebruikt om e-mailadressen en postcodes te valideren.

De cursus Reguliere Expressies geeft een overzicht van de mogelijkheden van reguliere expressies en de manier waarop zij werken. Na een introductie over het gebruik van reguliere expressies en de interne werking van Regular Expression engines wordt de syntax van reguliere expressies behandeld. Aandacht wordt besteed aan de verschillende meta characters. Character classes worden ook besproken, waaronder character ranges en characters die matchen aan het begin en het einde van een search string. Ook het matchen op word boundaries komt aan bod. Hierbij wordt ook het verschil tussen greedy en non-greedy Regular Expressions besproken.

Verder zijn ook meer geavanceerde onderwerpen, zoals het gebruik van subgroups en backreferences, onderdeel van het cursusprogramma. Er wordt uitgelegd hoe subgroup expressions worden gedefinieerd door parentheses en hoe backreferences, via een index of een naam, kunnen zorgen voor de herhaalde uitvoering van de reguliere expressie. Ten slotte wordt besproken hoe reguliere expressies kunnen worden gebruikt voor substituties.

De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatieslides. De besproken concepten worden geïllustreerd door middel van demo's. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen.

Doelgroep
Deze cursus is bestemd voor applicatiebeheerders, ontwikkelaars en andere geïnteresseerden, die willen leren hoe reguliere expressies kunnen worden gebruikt voor pattern matching in applicaties en tools.

Voorkennis
Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is algemene basiskennis van computer ystemen en software-applicaties vereist. Ervaring met programmeren is bevorderlijk voor de begripsvorming.

Duur
De duur van deze cursus is een dag.

Groepsgrootte
De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat
De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Reguliere Expressies.

Inclusief
Cursusmateriaal en lunch.