R Programmeren


Het softwarepakket R, ontworpen door Ross Ihaka en Robert Gentleman, is speciaal ontwikkeld voor statistiek en data-analyse. Het is een gebruiksklare versie van de programmeertaal S. Het grote voordeel van R is het objectgeori├źnteerde karakter, waardoor het vrij eenvoudig is uit te breiden met packages. R is een van de meest gebruikte wetenschappelijke statistiekpakketten van dit moment.

De cursus R Programmeren vormt een eerste inleiding in dit statistische softwarepakket. Het doel van de cursus is het kunnen gebruiken van R bij het uitvoeren van statistische analyses. De ontwikkelomgeving R-Studio (freeware) zal tijdens deze cursus worden gebruikt.

De docent behandelt de theorie en begeleidt de cursisten met de oefeningen. Iedere cursist heeft een eigen werkplek. Een groep bestaat uit maximaal acht cursisten. De cursisten leren door te doen en worden voorzien van goed cursusmateriaal.

Het is in overleg mogelijk dat de cursisten voorbeelden aandragen uit hun eigen praktijk. Na het volgen van de cursus is men in staat het geleerde meteen in de praktijk toe te passen.

Het cursusmateriaal en de lunch zijn bij de cursus inbegrepen.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor iedereen die tijdens zijn of haar werkzaamheden te maken heeft of krijgt met statistische vraagstukken.

Voorkennis

Voor deze cursus is geen specifieke kennis vereist. Wel wordt enige basiskennis met betrekking tot data-analyse aanbevolen.

Duur

De duur van deze cursus is drie dagen.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat

Alle deelnemers ontvangen na afloop van de cursus een certificaat.

Tijdens deze cursus R Programmeren komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • op de eerste dag wordt een inleiding gegeven in R. Na de eerste dag is de cursist in staat gegevens in te lezen, bewerkingen uit te voeren, en eenvoudige statistische vragen te beantwoorden met behulp van gegevensselectie, beschrijvende statistiek en plots;
  • tijdens de tweede dag wordt er verder voortgeborduurd op de eerste dag. De cursist leert tabellen maken, deze interpreteren en (veralgemeniseerde) marginalen berekenen. Daarnaast krijgt hij/zij inzicht in S3-/S4-methoden. Ook wordt er aangeleerd om te gaan met missende waarden en uitzonderingsgevallen als Inf. en NULL. Tot slot leert de cursist werken met R Studioprojecten en wordt kennis gemaakt met het schrijven van scripts en functies in R;
  • tijdens de derde en laatste dag wordt de kennis van R verfijnd. Aan het eind van deze dag kan de cursist onafhankelijkheidstoetsen uitvoeren op categoriale gegevens en geavanceerde (lineaire) regressiemethoden uitvoeren en interpreteren. Daarnaast is de cursist in staat automatische modelselectiemethoden uit te voeren met R. Verder wordt er uitgebreid aandacht besteed aan een aantal principes achter grafische analysemethoden. De cursist kan zelfstandig een aantal veelgebruikte plottypen produceren, aanpassen en interpreteren.
Plaats Duur Data
Eindhoven - Vestdijk 30 3 dagen 11, 18 & 25 april 2019 Inschrijven >
Rotterdam - Provenierssingel 66 3 dagen 12, 19 & 26 april 2019 Inschrijven >
Amsterdam - Hullenbergweg 280-308 3 dagen 9, 16 & 23 mei 2019 Inschrijven >
Apeldoorn - Hoofdstraat 20 3 dagen 10, 17 & 24 mei 2019 Inschrijven >
Rotterdam - Provenierssingel 66 3 dagen 7, 14 & 21 juni 2019 Inschrijven >
Apeldoorn - Hoofdstraat 20 3 dagen 5, 12 & 19 juli 2019 Inschrijven >
Rotterdam - Provenierssingel 66 3 dagen 9, 16 & 23 augustus 2019 Inschrijven >
Amsterdam - Hullenbergweg 280-308 3 dagen 5, 12 & 19 september 2019 Inschrijven >
Apeldoorn - Hoofdstraat 20 3 dagen 6, 13 & 20 september 2019 Inschrijven >
Eindhoven - Vestdijk 30 3 dagen 10, 17 & 24 oktober 2019 Inschrijven >
Rotterdam - Provenierssingel 66 3 dagen 11, 18 & 25 oktober 2019 Inschrijven >
Amsterdam - Hullenbergweg 280-308 3 dagen 7, 14 & 21 november 2019 Inschrijven >
Apeldoorn - Hoofdstraat 20 3 dagen 8, 15 & 22 november 2019 Inschrijven >
Rotterdam - Provenierssingel 66 3 dagen 6, 13 & 20 december 2019 Inschrijven >