Querying Microsoft SQL Server


Steeds meer bedrijven maken gebruik van gegevensverwerking in de cloud. Microsoft SQL Server is gebouwd met als eerste doel het functioneren in de cloud. Door gebruik te maken van Microsoft SQL Server ontstaat de mogelijkheid om over de logistieke grenzen heen te gaan en activiteiten te integreren met data en services van over de hele wereld.

In bijna elke organisatie in Nederland draaien een of meer Microsoft SQL Server-databases. Uiteraard wilt u kunnen werken met alle gegevens die in deze databases verzameld zijn.

In onze klassikale training Querying Microsoft SQL Server leert u de taal Transact-SQL, waarmee u de kennis en vaardigheden opdoet om alle informatie in deze SQL Server-databases te gebruiken. Deze vaardigheden vormen de basis voor alles wat u met SQL Server moet doen als databasebeheerder, functioneel beheerder, developer of BI professional.

SQL is de vraagtaal die communicatie met een relationele database mogelijk maakt. Communicatie met een Sequel Server-database gebeurt met behulp van Microsofts implementatie van de taal SQL, genaamd Transact-SQL (T-SQL). Tijdens de cursus Querying Microsoft SQL Server maken wij gebruik van Management Studio, de algemene beheerstool van een SQL Server-database. Er zal worden gewerkt met een SQL Server 2012 database.

De tijdens deze cursus opgedane kennis kunt u gebruiken bij uw voorbereiding op het officiële examen Querying Microsoft SQL Server, dat onderdeel uitmaakt van de MCSA-certificering.

Deze cursus is geschikt voor zowel SQL Server 2012 als SQL Server 2014.

Examen
U kunt deze training afsluiten met het examen M20461. Hiervoor kunt u bij ons een Microsoft examenvoucher aanschaffen. Na het succesvol afronden van een of meerdere examens ontvangt u van Microsoft uw officiële MCSA, MCSE of MCSD certificering.

U kunt met dit voucher zelf een datum bij Pearson VUE inplannen. Pearson VUE is een door Microsoft aangewezen, onafhankelijk exameninstituut. Examens kunnen worden afgenomen bij een, door Pearson VUE erkend, testcenter en door het hele land.

Cursusmateriaal en lunch zijn bij de prijs inbegrepen.

 

 

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor deelnemers die een rol vervullen bij het aansturen, richting geven en operationaliseren van IT-dienstverlening. De deelnemers hebben een betrokkenheid bij de informatievoorziening in de organisatie, zowel in een rol als ICT’er of niet-ICT’er. De training is nuttig voor functioneel beheerders, business consultants, informatiemanagers, super users, information architects en business managers.

Voorkennis

Wij adviseren als voorkennis een goede beheersing van de Nederlandse taal, een goede eesvaardigheid in de Engels taal, basiskennis van het Microsoft Windows operating system en enige kennis van een relationele databases.

Duur

De cursusduur is vijf dagen.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte bedraagt acht deelnemers.

Certificaat

Cursusmateriaal en lunch.

De cursus Querying Microsoft SQL Server 2012/2014 (M20461) overview behandelt de volgende onderwerpen:

 • Module 1
  Introduction to Microsoft SQL Server 2014
 • Module 2
  Introduction to T-SQL Querying
 • Module 3
  Writing SELECT Queries
 • Module 4
  Querying Multiple Tables
 • Module 5
  Sorting and Filtering Data
 • Module 6
  Working with SQL Server 2014 Data Types
 • Module 7
  Using DML to Modify Data
 • Module 8
  Using Built-In Functions
 • Module 9
  Grouping and Aggregating Data
 • Module 10
  Using Subqueries
 • Module 11
  Using Table Expressions
 • Module 12
  Using Set Operators
 • Module 13
  Using Window Ranking, Offset, and Aggregate Functions
 • Module 14
  Pivoting and Grouping Sets
 • Module 15
  Querying data with Stored Procedures
 • Module 16
  Programming with T-SQL
 • Module 17
  Implementing Error Handling
 • Module 18
  Implementing Transactions
 • Module 19
  Appendix 1: Improving Query Performance
 • Module 20
  Appendix 2: Querying SQL Server Metadata
Plaats Duur Data
Nieuwegein - Iepenhoeve 39 5 dagen 8 t/m 12 juli 2019 Inschrijven >
Nieuwegein - Iepenhoeve 39 5 dagen 9 t/m 13 september 2019 Inschrijven >
Nieuwegein - Iepenhoeve 39 5 dagen 16 t/m 20 december 2019 Inschrijven >