Querying Microsoft SQL Server

Steeds meer bedrijven maken gebruik van gegevensverwerking in de cloud. Het uitvoeren van database-applicaties in de cloud leidt tot potentiële kostenbesparing door de grotere schaal en flexibiliteit. Microsoft SQL Server is gebouwd met als eerste doel het functioneren in de cloud. De functionaliteiten van de SQL Server kunnen in verschillende clouds worden gebruikt; binnen het bedrijf, binnen hybride online omgevingen binnen de publieke cloud. Alle bekende tools voor development en management zijn binnen het programma beschikbaar. Door gebruik te maken van Microsoft SQL Server ontstaat de mogelijkheid om over de logistieke grenzen heen te gaan en activiteiten te integreren met data en services van over de hele wereld.  

In bijna elke organisatie in Nederland draaien een of meer Microsoft SQL Server-databases. Uiteraard wilt u kunnen werken met alle gegevens die in deze databases verzameld zijn. In onze klassikale training leert u de taal Transact-SQL, waarmee u de kennis en vaardigheden opdoet om alle informatie in deze SQL Server-databases te gebruiken. Deze vaardigheden vormen de basis voor alles wat u met SQL Server moet doen als databasebeheerder, functioneel beheerder, developer of BI professional.

SQL is de vraagtaal die communicatie met een relationele database mogelijk maakt. Communicatie met een Sequel Server-database gebeurt met behulp van Microsofts implementatie van de taal SQL, genaamd Transact-SQL (T-SQL). Tijdens de cursus Querying Microsoft SQL Server maken wij gebruik van Management Studio, de algemene beheerstool van een SQL Server-database. Er zal worden gewerkt met een SQL Server 2012 database. De tijdens deze cursus opgedane kennis kunt u gebruiken bij uw voorbereiding op het officiële examen Querying Microsoft SQL Server, dat onderdeel uitmaakt van de MCSA-certificering.

Deze cursus is geschikt voor zowel SQL Server 2012 als SQL Server 2014.

Doelgroep
Deze training is bedoeld voor deelnemers die een rol vervullen bij het aansturen, richting geven en operationaliseren van IT-dienstverlening. De deelnemers hebben een betrokkenheid bij de informatievoorziening in de organisatie, zowel in een rol als ICT’er of niet-ICT’er. De training is nuttig voor functioneel beheerders, business consultants, informatiemanagers, super users, information architects en business managers.

Doelstellingen van deze training

 • Kennis opdoen van de architectuur en de concepten van Microsoft SQL Server 2014
 • De overeenkomsten en verschillen tussen Transact-SQL en andere computertalen begrijpen
 • SELECT queries schrijven
 • Meerdere tabellen bevragen
 • Sorteren en filteren van data
 • Het gebruik van data typen in SQL Server
 • Het wijzigen van data met Transact-SQL
 • De built-in functions gebruiken
 • Data groeperen en aggregeren
 • Subqueries gebruiken
 • Tabelexpressies gebruiken
 • Gebruik van set operatoren
 • Gebruik van window ranking, offset en aggregate functions
 • Gebruik van pivoting and grouping sets
 • Uitvoeren van stored procedures
 • Programmeren met Transact-SQL
 • Werken met foutafhandeling
 • Werken met transacties


Voorkennis
Wij adviseren de volgende voorkennis:

 • een goede beheersing van de Nederlandse taal;
 • leesvaardigheid Engels;
 • basiskennis van het Microsoft Windows operating system;
 • enige kennis van een relationele databases.


Duur
De cursusduur is vijf dagen.

Groepsgrootte
De maximale groepsgrootte bedraagt acht deelnemers.

Inclusief
Cursusmateriaal en lunch.

Examen

U kunt deze training afsluiten met het examen M20461. Hiervoor kunt u bij ons een Microsoft examenvoucher aanschaffen. Na het succesvol afronden van een of meerdere examens ontvangt u van Microsoft uw officiële MCSA, MCSE of MCSD certificering.

U kunt met dit voucher zelf een datum bij Pearson VUE inplannen. Pearson VUE is een door Microsoft aangewezen, onafhankelijk exameninstituut. Examens kunnen worden afgenomen bij een, door Pearson VUE erkend, testcenter en door het hele land.

 

Querying Microsoft SQL Server