QGIS – Introductie


Geografische Informatie Systemen (GIS) zijn een tak van de ICT die zich momenteel razendsnel ontwikkelen. Geografische Informatie Systemen worden langzaam aan steeds meer gemeengoed. Organisaties in diverse branches ontdekken de kracht van geografische systemen en zijn bezig met het inwinnen, bijhouden en analyseren van geografische gegevens.

Tijdens de eendaagse training QGIS – Introductie geven wij u een overzicht van de mogelijkheden die het Open Source-pakket QGIS (Quantum GIS) u biedt. Daarnaast gaan wij tijdens deze cursus QGIS vergelijken met enkele andere bekende (commerciële) pakketten die in de GIS-wereld veel worden gebruikt. QGIS is een krachtige dekstopoplossing om uw geoinformatie te ontsluiten zonder een kostbare licentie.

De doelstelling van deze training QGIS is om de deelnemers kennis te laten maken met de functionaliteit en gebruikersinterface van QGIS, zodat zij na afloop van deze cursusdag een zinvolle vergelijking kunnen maken met hun vertrouwde GIS-software. Voor een gedetailleerde omschrijving van de inhoud kunt u het tabblad Inhoud bekijken.

Het cursusmateriaal en de lunch zijn bij de cursus inbegrepen.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor GIS-gebruikers die willen kennismaken met de mogelijkheden van QGIS als mogelijk alternatief voor hun huidige GIS-licenties.

Voorkennis

Voor het volgen van deze cursus is geen specifieke voorkennis vereist.

Duur

De duur van deze training is een dag.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat

Alle deelnemers ontvangen na afloop van deze training een certificaat.

Tijdens deze cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • open source software: algemene toelichting;
 • de opbouw van de QGIS gebruikersinterface;
 • verkennen van geodata in QGIS;
 • visualiseren van data en cartografische mogelijkheden: het opbouwen van een kaartbeeld op basis van bestaande gegevens (vector- en rasterbestanden, PostGIS databases aanspreken);
 • aanmaken van datasets;
 • werken met geografische coördinaatsystemen en projecties;
 • zoeken en opvragen van alfanumerieke gegevens;
 • gebruik van Nationaal Geo Register en andere Catalogue Services;
 • ontsluiten WMS services en gebruik publieke WMS en Tiling services;
 • zoeken en opvragen van gegevens;
 • editen: bestaande geometrie muteren en nieuwe geometrie intekenen;
 • printen;
 • GPS: visualiseren en creëren van GPS logs;
 • open data (OpenStreetMap, PDOK enz.);
 • geografische analysemogelijkheden, QGIS gebruiken voor het beantwoorden van een concrete praktijk-vraag.
Plaats Duur Data
Amsterdam - Hullenbergweg 280-308 1 dag 6 mei 2019 Inschrijven >
Apeldoorn - Hoofdstraat 20 1 dag 7 mei 2019 Inschrijven >
Eindhoven - Vestdijk 30 1 dag 3 juni 2019 Inschrijven >
Rotterdam - Provenierssingel 66 1 dag 4 juni 2019 Inschrijven >
Apeldoorn - Hoofdstraat 20 1 dag 2 juli 2019 Inschrijven >
Rotterdam - Provenierssingel 66 1 dag 6 augustus 2019 Inschrijven >
Amsterdam - Hullenbergweg 280-308 1 dag 2 september 2019 Inschrijven >
Apeldoorn - Hoofdstraat 20 1 dag 3 september 2019 Inschrijven >
Eindhoven - Vestdijk 30 1 dag 7 oktober 2019 Inschrijven >
Rotterdam - Provenierssingel 66 1 dag 8 oktober 2019 Inschrijven >
Amsterdam - Hullenbergweg 280-308 1 dag 4 november 2019 Inschrijven >
Apeldoorn - Hoofdstraat 20 1 dag 5 november 2019 Inschrijven >
Rotterdam - Provenierssingel 66 1 dag 3 december 2019 Inschrijven >