Python Programmeren


Python is een programmeertaal die op vele fronten inzetbaar is. De programmeertaal wordt op veel plaatsen gebruikt in scripts ten behoeve van systeembeheer, als makkelijke taal voor het bouwen van portable grafische user interfaces, bij webapplicaties, enz. De installatieprogrammatuur van vele Linux-implementaties, waaronder RedHat, is bijvoorbeeld gebouwd met Python.

Python onderscheidt zich van andere (scripting) talen, doordat het van de grond af aan al als object-georiënteerde taal is opgezet. Daarbij beschikt de taal over een grote standaardbibliotheek, waarop u verder kunt bouwen. Mede hierdoor leent Python zich erg goed om snel applicaties te bouwen (Rapid Application Development).

De cursus Python Programmeren behandelt de verschillende aspecten van het programmeren in Python. Tijdens deze training leert u de syntax van de taal. Tevens leert u omgaan met de uitgebreide Python-standaardbibliotheek, waardoor u niet zelf opnieuw het wiel hoeft uit te vinden en snel complexere programma’s kunt bouwen.

Daarnaast komen tijdens deze opleiding de programmeerconstructies, de datatypes en de objectgeoriënteerde programmeerstijl die veel in Python worden gebruikt aan de orde. Deze onderwerpen worden, onder begeleiding van de docent, uitgebreid in de praktijk geoefend. Na afloop van de cursus kunt u zelfstandig een Python-programma schrijven, of samen met anderen Python-programmatuur schrijven.

Voor het volgen van de cursus is programmeerervaring vereist. Wanneer u geen programmeerervaring heeft, verwijzen wij u graag naar onze cursus Python voor beginnende programmeurs.

Deze cursus bieden wij ook aan in de Engelse taal.

Het cursusmateriaal en de lunch zijn bij de cursus inbegrepen.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor ervaren programmeurs, die zich de veelzijdige taal Python eigen willen maken.

Voorkennis

Voor het volgen van de cursus is programmeerervaring vereist. Het maakt daarbij niet uit of u ervaring heeft opgedaan met een taal die gecompileerd wordt (zoals C, Pascal of Java), of met een scriptingtaal (sh, awk). Belangrijk is vooral dat u in staat bent om op algoritmisch niveau een probleem aan te pakken. Praktische ervaring met objectgeoriënteerde talen is niet noodzakelijk, maar zeker een pre. Wanneer u geen programmeerervaring heeft, verwijzen wij u graag naar onze cursus Python voor beginnende programmeurs.

Duur

De duur van deze cursus is drie dagen.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat

Alle deelnemers ontvangen na afloop van de training een certificaat.

Tijdens deze cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • inleiding: positionering, eigenschappen, toepassingen, gebruik, scripting;
  • basistypes: de verschillende datatypes van Python en hun eigenschappen, expressies;
  • programmastructuren: indentatie als blokstructurering, statements die de control-flow beïnvloeden;
  • samengestelde datastructuren van Python: lists, tuples, dictionaries, files, het verschil tussen lists en tuples;
  • datatypes in detail: Python als dynamische (sterk getypeerde) taal, het reference model, methods (functies) die bij een type horen;
  • functies: het maken van functies, docstrings, parameter mechanismen, functies als parameter, scope regels, generators;
  • modules: argumenten voor moduleren, het gebruik van modules, het maken van modules, een testharnas in een module;
  • objectoriëntatie en classes: OO-terminologie, classes in Python, constructie, inheritance, polymorfisme, speciale class methods, operator overloading, old-style classes versus new-style classes, erven van ingebouwde types;
  • exceptions: het EAFP-motto (Easier to Ask for Forgiveness than Permission), exception classes, exceptions afvangen, eigen exception classes, acties bij afvangen van exceptions;
  • overzicht van de standaardbibliotheek: interactie met het besturingssysteem, reguliere expressies, netwerkfaciliteiten, enz.
Plaats Duur Data
Amsterdam - Hullenbergweg 280-308 3 dagen 7, 14 & 21 mei 2019 Inschrijven >
Apeldoorn - Hoofdstraat 20 3 dagen 8, 15 & 22 mei 2019 Inschrijven >
Eindhoven - Vestdijk 30 3 dagen 4, 11 & 18 juni 2019 Inschrijven >
Rotterdam - Provenierssingel 66 3 dagen 5, 12 & 19 juni 2019 Inschrijven >
Amsterdam - Hullenbergweg 280-308 3 dagen 3, 10 & 17 september 2019 Inschrijven >
Apeldoorn - Hoofdstraat 20 3 dagen 3, 10 & 17 juli 2019 Inschrijven >
Rotterdam - Provenierssingel 66 3 dagen 7, 14 & 21 augustus 2019 Inschrijven >
Apeldoorn - Hoofdstraat 20 3 dagen 4, 11 & 18 september 2019 Inschrijven >
Eindhoven - Vestdijk 30 3 dagen 9, 16 & 23 oktober 2019 Inschrijven >
Rotterdam - Provenierssingel 66 3 dagen 9, 16 & 23 oktober 2019 Inschrijven >
Amsterdam - Hullenbergweg 280-308 3 dagen 5, 12 & 19 november 2019 Inschrijven >
Apeldoorn - Hoofdstraat 20 3 dagen 6, 13 & 20 november 2019 Inschrijven >
Rotterdam - Provenierssingel 66 3 dagen 4, 11 & 18 december 2019 Inschrijven >