Python Programmeren (voor beginnende programmeurs)


Python is een programmeertaal die op vele fronten inzetbaar is. De programmeertaal wordt op veel plaatsen gebruikt: in scripts ten behoeve van systeembeheer, als makkelijke taal voor het bouwen van portable grafische user interfaces, bij webapplicaties, enz. De installatieprogrammatuur van veel Linux-implementaties, waaronder RedHat, is bijvoorbeeld gebouwd met Python.

Python onderscheidt zich van andere (scripting)talen, doordat het van de grond af aan al als objectgeoriënteerde taal is opgezet. Daarbij beschikt de taal over een grote standaardbibliotheek, waarop u verder kunt bouwen. Mede hierdoor leent Python zich erg goed om snel applicaties te bouwen (Rapid Application Development).

Tijdens de cursus Programmeren met Python (voor beginnende programmeurs) leert u alle essentiële aspecten van het programmeren in de objectgeoriënteerde scripttaal Python. Python is een taal die veel wordt gebruikt voor installatiescripts en prototypes van grote applicaties. U leert tijdens de training de syntaxis van deze programmeertaal en u leert werken met de uitgebreide bibliotheek, die standaard in Python aanwezig is.

Deze cursus komt in grote lijnen overeen met onze driedaagse training Programmeren met Python. Het verschil is, dat u voor de driedaagse training ervaring moet hebben met programmeren; het maakt daarbij niet uit met welke taal u de ervaring heeft opgedaan. Voor deze training is het hebben van programmeerervaring niet verplicht.

Het cursusmateriaal en de lunch zijn bij de cursusprijs inbegrepen.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor developers en systeembeheerders die willen leren programmeren in Python en andere personen die Python-code willen begrijpen.

Voorkennis

Kennis en ervaring met programmeren is niet strikt noodzakelijk om deel te nemen aan deze cursus. 

Duur

De duur van deze cursus is vier dagen.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus het certificaat Python Programmeren.

Tijdens de cursus Programmeren met Python (voor beginnende programmeurs) worden de volgende onderwerpen behandeld:

Module 1: Python Intro
What is Python?
Python Features
Getting Started
Setting up PATH
Environment Variables
Running Python
Interactive Mode
Script Mode
Identifiers
Reserved Words
Lines and Indentation
Multi Line Statements
Quotes

Module 2: Variables and Data Types
Variables
Data Types
Python Numbers
Numerical Types
Number Type Conversions
Conversion Functions
Built-in Number Functions
Python Strings
String Operators and Operations
String Formatting
Triple Quotes
Raw and Unicode Strings
Built-in String Functions

Module 3: Data Structures
Sequences and Lists
Accessing and Updating Lists
Multidimensional Lists
List Operations
List Functions and Methods
Tuples
Accessing Values in Tuples
Tuple Functions
Bytes and Byte Arrays
Sets and Dictionaries
Accessing Values in Dictionaries
Properties of Dictionary Keys
Dictionary Methods

Module 4: Control Flow and Operators
Control Flow Constructs
if Statement
else Statement
elif Statement
while Loop
for Loop
break Statement
continue Statement
Loop with else Combination
pass Statement
Python Operators
Operator Precedence

Module 5: Functions
Function Syntax
Calling Functions
Pass by Value
Pass by Reference
Overwriting References
Function Arguments
Keyword Arguments
Default Arguments
Variable Length Arguments
Lambda Functions
return Statement
Scope of Variables

Module 6: Modules
Import Statement
From…import Statement
Locating Modules
Creating and Using Modules
dir Function
Python Packages
Explict Import Modules
Implicit Import Modules
Namespaces and Scoping
globals and locals Functions
reload Function
Test Harnass

Module 7: Comprehensions
Functional Programming
Map and Filter
Reduce and Lambda
List Comprehensions
Filtered List Comprehension
Syntactic Sugar
Dictionary Construction with Zip
Dictionary Comprehension
Dictionary from Keys
Set Comprehension

Module 8: Excepting Handling
Unexpected Errors
Typed Exception Handling
Exception Handling with Else
except Clause Multiple Exceptions
Standard Exceptions
try-finally Clause
Exception Arguments
Raising Exceptions
Example raising Exceptions
User Defined Exceptions

Module 9: Python IO
Input and Output
IO Module
Opening Files
File Open Modes
Reading and Writing Binary Files
Reading and Writing Text Files
File Positions
Renaming and Deleting Files
Directory Methods
Creating Directories

Module 10: Python Database Access
Python DB API
Using with
Inserting Data
Prepared Statements
Last inserted row id
Retrieving Data
Fetching Rows
Parameterized Queries
Transactions

Module 11: Python Classes
Object Orientation
Creating Classes
Class Members
Creating and Using Objects
Accessing Attributes
Property Syntax
Built-in Class Attributes
Constructors and Destructors
Encapsulation

Module 12: Python Libraries
Regular Expressions
match Function
Matching versus Searching
Search and Replace
Unit Testing
Unit Test Example
Date and Time Handling
Time Tuple
Calendar Functions

Plaats Duur Data
Amsterdam - Hullenbergweg 280-308 4 dagen 3 t/m 6 juni 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 4 dagen 3 t/m 6 juni 2019 Inschrijven >
Apeldoorn - Hoofdstraat 20 4 dagen 5, 7, 12 & 13 juni 2019 Inschrijven >
Eindhoven - Vestdijk 30 4 dagen 24 t/m 27 juni 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 4 dagen 24 t/m 27 juni 2019 Inschrijven >
Amsterdam - Hullenbergweg 280-308 4 dagen 22 t/m 25 juli 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 4 dagen 22 t/m 25 juli 2019 Inschrijven >
Rotterdam - Provenierssingel 66 4 dagen 5, 6, 7 & 12 augustus 2019 Inschrijven >
Apeldoorn - Hoofdstraat 20 4 dagen 2, 3, 4 & 9 september 2019 Inschrijven >
Apeldoorn - Hoofdstraat 20 4 dagen 4, 5, 6 & 11 november 2019 Inschrijven >
Rotterdam - Provenierssingel 66 4 dagen 2, 3, 4 & 9 december 2019 Inschrijven >