Python Programmeren – Gevorderd


Python is een programmeertaal die op vele fronten inzetbaar is. De programmeertaal wordt op veel plaatsen gebruikt in scripts ten behoeve van systeembeheer, als gemakkelijke taal voor het bouwen van portable grafische user interfaces, bij webapplicaties, enz. De installatieprogrammatuur van vele Linux-implementaties, waaronder RedHat, is bijvoorbeeld gebouwd met Python.

Python onderscheidt zich van andere (scripting) talen, doordat Python van de grond af aan al als objectgeoriënteerde taal is opgezet. Daarbij beschikt de taal over een grote standaardbibliotheek, waarop u verder kunt bouwen. Mede hierdoor leent Python zich erg goed om snel applicaties te bouwen (Rapid Application Development).

Tijdens de cursus Python Programmeren – Gevorderd komen geavanceerde aspecten van de programmeertaal Python aan de orde, die de development van Python-software vereenvoudigen en versnellen. Zo komen modules en packages aan de orde, en leren deelnemers packages uploaden en installeren in een virtuele omgeving. Tevens wordt aandacht besteed aan het benaderen van XML en JSON-data, en wordt besproken hoe logging kan worden geïmplementeerd in Python-programma’s.

Voorts komen iterators aan de orde, die lazy evaluation mogelijk maken, evenals generators en coroutines waarmee concurrent geprogrammeerd kan worden. Er wordt ingegaan op decorators, waarmee functionaliteit – zoals caching en proxying – aan bestaande functies en classes kan worden toegevoegd.

In de module Patterns wordt de Python-implementatie van verschillende Design Patterns behandeld en wordt vervolgens aandacht besteed aan hoe deze in de Python Library zijn geïmplementeerd. Ook komen geavanceerde features, zoals metaprogramming, aan de orde. Vervolgens wordt ingegaan op de creatie van processes en threads, synchronisatie tussen threads en het optimaliseren van de performance van Python-code.

Ook wordt interprocescommunicatie door middel van sockets en pipes besproken. Ten slotte komen unit en mock testing aan bod in het kader van test automation.

Het cursusmateriaal en de lunch zijn bij de cursus inbegrepen.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor Python developers, die meer willen weten over de Pythontaal en die zich willen bekwamen in geavanceerde aspecten van Python.

Voorkennis

Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is kennis van en ervaring met programmeren in Python vereist.

Duur

De cursusduur is vier dagen.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Advanced Python Programmeren.

Tijdens de training Python Programmeren Gevorderd worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld:

 • Module 1: Advanced Classes
  Classes Recapitulation
  Data Hiding
  Property Syntax
  Inheritance
  super Keyword
  Multiple Inheritance
  Constructor Chaining
  Checking Relationships
  issubclass and isinstance
  Overriding Methods
  __str__ and __repr__
  Class Methods
  Operator Overloading
  Polymorphism
 • Module 2: Modules and Packages
  Import Statement
  From … import Statement
  Locating Modules
  Packages in Python
  Explicit and Implicit Import
  Namespaces and Scoping
  Test Harnas
  Virtual Environments and Activation
  Distribution of Packages
  Installing packages
  pip install
  Using Python Package index
  PyPI commands
  Uploading Package with Setup
 • Module 3: XML en JSON Access
  XML Parsing
  Pull versus Push Parsing
  Python XML Libraries
  DOM and SAX
  DOM Navigation and Manipulation
  XPath
  Minidom
  ElementTree
  Reading and Writing XML
  Searching and Validating XML
  XML Manipulation
  JSON library
  Dictionary to JSON conversion
  Loading and Dumping JSON
 • Module 4: Logging
  logging Module
  When Use Logging
  Log Levels
  Logging Configuration
  Log in Multiple Modules
  Formatting Logging
  Logging Components
  Logger per Module
  Handlers and Filters
  Logging Flow
  Formatting
  Logger Adapter
 • Module 5: Generators
  Iteration
  Iterables
  Iteration Protocols
  Supporting Iteration
  Generators
  Generator Functions
  Conveniant Iterator
  Generator Expression
  Expression Syntax
  Building Blocks
  Chaining generators
  Coroutines
 • Module 6: Decorators
  Functions as Objects
  Passing and Returning Functions
  What is a Decorator?
  Decorator Syntax
  Types of Decorators
  Passing Arguments
  Multiple Decorators
  Class Decorators
  Singleton Class
  Why Decorators
  Need for AOP
  Crosscutting Security Concern
 • Module 7: Patterns in Python
  What are Patterns?
  Singleton Pattern
  Adapter Pattern
  Chain of Responsibility Pattern
  Observer Patters
  Patterns or Principles
  Everything is Object
  EAFP
  Duck Typing
  Monkey Patching
  Dependency Injection
  None
  Context Managers
 • Module 8: Meta Programming
  Classes as Objects
  Metaclasses
  Object from Metaclass
  Class of Class
  Descriptor Protocol
  Lookup
  Property
  Functions and Methods
  Classes and Types
  Object Creation
  Metaclass
  Singleton As Type
  Object Construction
 • Module 9: Threads
  Thread Characteristics
  Threads in Python
  Current Thread
  Daemon Threads
  Joining Threads
  Derived Thread Class
  Signaling Threads
  Lock Object
  Locks as Context Managers
  Condition Synchronization
  Barriers
  Semaphores
  Thread Local Data
 • Module 10: Async IO
  Concurrent Execution
  Multiprocessing
  Subprocess
  Scheduler
  Queue
  AsynIO
  Task
  Future
  Concurrent Futures
  Eventloop
 • Module 11: Networking
  Network Layering
  TCP/IP Layering
  UDP versus TCP
  TCPv4 versus TCPv6 sockets
  Connectionless Services
  Connection Oriented Services
  Socket Utility Functions
  Asynchronous Servers
  Using Pipes
  Anonymous and Named Pipes
 • Module 12: Unit Testing
  What is Unit Testing?
  Automated Testing
  Test Driven Development
  Traditional versus TDD
  Unit Testing in Python
  Python Test Frameworks
  Test Cases
  Assertions
  Fixture
  Test Suite
Plaats Duur Data
Amsterdam - Hullenbergweg 280-308 4 dagen 20 t/m 23 mei 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 4 dagen 20 t/m 23 mei 2019 Inschrijven >
Rotterdam - Provenierssingel 66 4 dagen 17 t/m 20 juni 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 4 dagen 17 t/m 20 juni 2019 Inschrijven >
Amsterdam - Hullenbergweg 280-308 4 dagen 15 t/m 18 juli 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 4 dagen 15 t/m 18 juli 2019 Inschrijven >
Eindhoven - Vestdijk 30 4 dagen 19 t/m 22 augustus 2019 Inschrijven >
Rotterdam - Provenierssingel 66 4 dagen 19 t/m 22 augustus 2019 Inschrijven >
Houten - Standerdmolen 10 4 dagen 19 t/m 22 augustus 2019 Inschrijven >