Programmeren in MS Office met VBA – Inleiding


Bent u al goed thuis in de Office-programma’s? Weet u al hoe u macro’s kunt maken, maar loopt u tegen de grenzen aan? Dan is dit het moment dat u een kijkje moet gaan nemen in de wereld van het programmeren in VBA (Visual Basic for Applications). Let op: VBA is geen Visual Basic, maar Visual Basic for Applications. VBA wordt alleen gebruikt in combinatie met Office-programma’s zoals MS Excel, MS Word of MS Access.

CLS heeft, naast een algemene cursus VBA, diverse trainingen die gericht zijn op Access, Excel en Word.

De cursus Programmeren in MS Office met VBA – Inleiding is een algemene inleiding voor het programmeren in VBA. Gedurende deze cursus raakt de cursist vertrouwd met de basisconcepten van VBA, de programmeeromgeving voor de Office-programma’s Word, Excel en Access. De cursus kan ook gebruikt worden ter voorbereiding op de specifieke VBA-trainingen, Visual Basic of andere programmeeromgevingen. Na deze cursus VBA kunt u met behulp van de programmeertaal VBA de Office-applicaties aanpassen aan uw wensen.

Onderwerpen die onder andere aan bod zullen komen, zijn: stappen in applicatieontwikkeling, programmacode bekijken, wizards nader bekijken, schrijven van programmacode, programmafouten, veelgebruikte functies, bestanden converteren of importeren en gegevens uitwisselen met Excel.

Het cursusmateriaal is bij de cursus inbegrepen.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor iedereen die wil gaan programmeren in VBA.

Voorkennis

De deelnemers dienen kennis van Word en Excel te hebben op gevorderd niveau. Twijfelt u over dit laatste, neemt u dan contact met ons op. Onze docenten kunnen u adviseren.

Duur

De duur van deze cursus is twee dagen.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat

Alle deelnemers aan deze cursus ontvangen na afloop van de training een certificaat.

Tijdens deze VBA-cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

Macro’s:

 • macrobeveiliging;
 • macro’s opnemen in Word en Excel;
 • macro’s uitvoeren via het menu en de werkbalk.

Inleiding VBA:

 • VBA;
 • macro’s en modules;
 • de taal VBA;
 • de Visual Basic Editor.

Formulieren:

 • formulieren maken;
 • eigenschappen van besturingselementen;
 • gebeurtenissen;
 • formulier tonen met een macro;
 • formulieropmaak;
 • groepsvakken en keuzerondjes;
 • meer over eigenschappen;
 • formulieren in Access.

Variabelen:

 • variabelen en constanten;
 • naamgeving van variabelen;
 • typen variabelen;
 • declareren en vullen van een variabele;
 • interactie met de gebruiker;
 • manipuleren van stringvariabelen;
 • arrays.

Keuzes:

 • vergelijken;
 • If … Then … Else(if) … End If;
 • Select Case… Case… Case Else… End Select.

Lussen:

 • lussen met een teller;
 • vullen van een array met een For… ext;
 • voorwaardelijke lussen.

Procedures:

 • algemene procedures;
 • aanroepen van procedures met argumenten;
 • functies;
 • geldigheidsgebied van variabelen.

Objecten:

 • wat is een object;
 • declareren en gebruiken van objectvariabelen;
 • collecties;
 • for each… next.

Tekstbestanden:

 • tekstbestand aanmaken;
 • gegevens uit een tekstbestand inlezen;
 • bestanden wissen.

Meer formulieren:

 • formulieren en programmacode;
 • ActiveX controls;
 • tonen van ingebouwde dialoogvensters van Office.

Briefsjabloon:

 • maken van het briefsjabloon;
 • ontwerpen van het dialoogvenster;
 • code aan het formulier toevoegen;
 • auteursgegevens in een INI-bestand;
 • een eenvoudige opslagroutine.
Voor deze cursus zijn momenteel geen data gepland. Neem via onderstaand formulier contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden.