GO Programmeren

De programmeertaal Go is ontwikkeld door de grondleggers van UNIX en C. De programmeertaal is gebaseerd op de ervaringen die de laatste decennia zijn opgedaan met de talen C en C++ en met geïnterpreteerde talen zoals Java en Python. De genoemde talen zijn krachtig en flexibel, maar ontberen het afdwingen van één stijl van ontwikkelen die nodig is om teams samen te laten werken. Deze problemen zijn grotendeels opgelost in de programmeertaal Go.

De cursus Programmeren in Go behandelt de syntax van de programmeertaal en de bijbehorende programmeerstijl. Go is met name geschikt voor multi-threaded programma's, zoals netwerkdiensten. Go-routines en channels maken dit erg eenvoudig. Behalve de syntax van de taal zijn hierin ook tal van packages vastgelegd, zoals bijvoorbeeld strings, strconv, io, json en time.

Tijdens de cursus leert u gebruik maken van de faciliteiten in de taal (data-typen, methods, interfaces, embedding en go-routines) en packages (strconv, i/o, json, fmt, net/http, enz.). Verder leert u over het eco-systeem van go: importing source, source formatting en unit testing. Deze onderwerpen worden, onder begeleiding van de docent, uitgebreid in de praktijk geoefend.

Na afloop van de cursus kunt u zelfstandig een Go-programma schrijven, of samen met anderen Go-programmatuur schrijven.

Doelgroep
Deze cursus is bestemd voor pogrammeurs die Go als programmeertaal zelfstandig of in een team willen gaan gebruiken.

Voorkennis
Enige programmeerervaring in een hogere gestructureerde programmeertaal, zoals Java, PHP, C, Perl of Python, is noodzakelijk.

Duur

De duur van deze cursus is vier dagen.

Groepsgrootte
De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat
Alle deelnemers ontvangen na afloop van de training een certificaat.

Inclusief
Het cursusboek en de lunch zijn bij de cursus inbegrepen.