VBA Programmeren in Excel - Basis

Visual Basic for Applications (kortweg VBA) is de programmeertaal voor Microsoft Office. VBA kan het werken met Excel veel gemakkelijker maken en bovendien kunt u dankzij VBA gebruik maken van functionaliteit die u niet met behulp van de menu's kunt benaderen. Wanneer u gewend bent aan het gebruik van VBA, zult u zich afvragen hoe u ooit zonder heeft gekund.

In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • instellingen en algemene principes van macro’s binnen Excel;
 • VBA Editor;
 • bestandslocaties;
 • procedures, subprocedures en functieprocedures;
 • argumenten;
 • objecten;
 • eigenschappen;
 • methodes;
 • gebeurtenissen;
 • collecties;
 • objectvariabelen;
 • with...end with;
 • Excel-objectmodel;
 • acties met werkmappen en werkbladen;
 • cellen en bereiken benaderen;
 • zoeken;
 • cellen bewerken;
 • werken met gebeurtenissen;
 • wijzigingen;
 • activeren en deactiveren;
 • muisklikken;
 • sluiten, openen, afdrukken, opslaan en blad invoegen;
 • formulieren en UserForms;
 • code achter het formulier;
 • gebeurtenisprocedures;
 • uniforme naamgeving;
 • besturingselementen.