Programmeren in C

De programmeertaal C is zeer populair bij computergebruikers die het uiterste uit hun computer willen halen op het gebied van snelheid en programmeermogelijkheden. De programmeertaal wordt toegepast op administratief, commercieel en technisch gebied. Programma's die op de juiste manier in C geschreven zijn, garanderen een hoge mate van overdraagbaarheid tussen computers.

De cursus Programmeren in C behandelt de basisprincipes van de programmeertaal C. Na een inleiding over de achtergrond en kenmerken van de programmeertaal C en de functie van de preprocessor, de compiler en de linker, wordt de structuur van C-programma's besproken.

In een reeks op elkaar volgende oefeningen leren de deelnemers te programmeren met de variabelen, data types, storage classes, operatoren en control flow constructies van de C-programmeertaal. Vervolgens wordt het gebruik van functies behandeld. Er wordt uitgelegd hoe functies worden gedeclareerd en gedefinieerd. Ook leert de cursist hoe parameters aan functies worden doorgegeven. Het verschil tussen de doorgifte van parameters by value en by reference wordt daarbij besproken.

Ruime aandacht wordt ook besteed aan het pointer-concept, het rekenen met pointers, de gelijkwaardigheid tussen pointers en arrays, alsmede het gebruik van functie pointers. Vervolgens gaat de aandacht uit naar door de developer gedefinieerde samengestelde datastructuren, zoals structures en unions. Ten slotte wordt de C standaard library besproken, waarbij de functies worden behandeld voor het benaderen van files, voor het omgaan met datum en tijd, voor het manipuleren van strings en voor de dynamische allocatie van geheugen.

Doelgroep
De cursus C Programmeren is bedoeld voor programmeurs die in C willen leren programmeren, of anderen die C-code willen begrijpen.

Voorkennis
Er is geen voorkennis van programmeren vereist om aan deze cursus te kunnen deelnemen. Ervaring met programmeren in een andere taal wordt echter wél aanbevolen.

Duur
De duur van deze cursus is vijf dagen.

Groepsgrootte
De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat
De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat C Programmeren.

Inclusief
Cursusmateriaal en lunch.

Programmeren in C